Tko se može obratiti za pomoć i koja prava ostvariti u centru za socijalnu skrb

PITANJE: N.O. (32) Zaposlena sam i iz osobnog iskustva znam kako je teško živjeti s invaliditetom. Uz plaću primam i invalidninu, pa koliko mogu pomažem ljudima koji su se našli u teškoj situaciji, iako ni sama nemam previše.

 

Ne znam točno tko se sve od naših građana u teškim životnim uvjetima može obratiti za pomoć i koja prava ostvariti u centru za socijalnu skrb? Povremeno pomažem i starici koja preživljava u nehumanim uvjetima, pa me zanima što je sa starijim osobama koje su napuštene od svoje obitelji? Kakvu pomoć se može osigurati njima preko centra za socijalnu skrb?

ODGOVOR: U okviru djelatnosti Centra za socijalnu skrb razlikujemo nekoliko skupina koje mogu biti korisnici prava iz sustava socijalne skrbi, odnosno mogu koristiti usluge Centra: samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način, dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu, trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život, obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška, odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima, osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama, osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, beskućnik.

U prava u sustavi socijalne skrbi spadaju: zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, pravo na troškove ogrjeva, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada do zaposlenja, socijalne usluge.

U okviru rada Centra, usluge koje korisnici mogu dobiti odnose se na, za početak, informiranje i savjetovanje, odnosno procjenu potreba korisnika od strane socijalnog radnika. Starijim i nemoćnim osobama moguće je osigurati usluge pomoći u kući i psihosocijalne podrške te usluge boravka - smještaj u Domu za starije ili uključivanje u proces udomljavanja odraslih osoba.

In Portal

 

Povezane vijesti