Što zapravo Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica javnog sektora znači za osobe s invaliditetom?

PITANJE: L. A. (27) Imate li informaciju kada će sve mrežne stranice i mobilne aplikacije tijela javnog sektora postati pristupačni nama osobama s invaliditetom? 

 

Trenutno mogu pratiti samo neke stranice i to me jako frustrira, posebno s obzirom na to što znam kako se govorilo o izradi zakona kojim bi se riješilo ovo pitanje. Gdje je zapelo i kad možemo očekivati rješenje?

ODGOVOR: U Republici Hrvatskoj 23. rujna 2019. godine za javna tijela čije su mrežne stranice izrađene poslije 23. rujna 2018. stupa na snagu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Za sva ostala tijela primjena ovog Zakona započinje 23. rujna 2020. godine. Tako hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Cilj donesene Direktive je ostvarivanje usklađenog djelovanja kako bi se osiguralo da su digitalni sadržaji u potpunosti dostupni osobama s invaliditetom, kako bi se pružila bolja kvaliteta života i putem lakšeg pristupa javnim uslugama i kulturnim sadržajima.

To konkretno znači da će primjena standarda osigurati izgled i funkcije mrežnih stranica koje će biti prilagođene osobama s invaliditetom tako da su zadovoljena načela: mogućnost opažanja – korisnici moraju moći vidjeti podatke koji se prikazuju (ne mogu biti nevidljivi svim njihovim osjetilima), operativnost – korisnici moraju moći upravljati sučeljem (sučelje ne može zahtijevati interakciju koju korisnik ne može izvršiti), razumljivost – korisnici moraju moći razumjeti informacije, kao i rad korisničkog sučelja (sadržaj ili operacija ne smiju biti izvan njihova razumijevanja) i stabilnost – korisnici moraju moći pristupiti sadržaju uz sav razvoj tehnologije (bez obzira na razvoj tehnologija, sadržaj bi trebao ostati jednako dostupan).

Nadzor nad provedbom ovog Zakona obavlja Povjerenik za informiranje, a Zakonom se propisuju novčane kazne za prekršajno odgovorno tijelo javnog sektora i za odgovornu osobu.

In Portal

 

Povezane vijesti