Zdravstvena zaštita izvan mjesta prebivališta/boravišta

Vezano uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka izvan mjesta prebivališta/boravišta osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranju podsjećamo da primarnu zdravstvenu zaštitu možete ostvariti kod ugovornog doktora obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite žena (ginekologa), dentalne medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece (pedijatra)

 

Osigurana osoba koja privremeno boravi izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta (npr. službeni put, godišnji odmor) ima pravo u slučaju akutnih stanja npr. traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutnog poremećaja koji zahtijeva terapijsko zbrinjavanje i sl. koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu, osim utvrđivanja privremene nesposobnosti za rad, kod bilo kojeg ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite u mjestu privremenog boravišta, u istom opsegu kao i kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite (lijekove propisane na e-recept i primarnu laboratorijsku dijagnostiku propisanu na e-uputnicu za primarni laboratorij).

Kako bi se osiguranim osobama osiguralo pravo na primarnu laboratorijsku dijagnostiku izvan mjesta prebivališta, HZZO je utvrdio određeni broj laboratorijskih postupaka u svrhu dijagnosticiranja i zbrinjavanja akutnih stanja npr. traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutnog poremećaja koji zahtijeva terapijsko zbrinjavanje i sl.

 

In Portal