Nepokretna sam i živim u teškom siromaštvu, a u vlastitom domu izložena verbalnom i psihičkom teroru

PITANJE: R. M. (64) Poštovani, zanima me na koji način mogu izbaciti punoljetnog sina iz stana koji je u mom vlasništvu.

 

Sin ne radi i ne pridonosi ništa za obitelj (ne plaća režije, ne sudjeluje u održavanju stana) i uz to me psihički i verbalno zlostavlja zato što sam nepokretna, a to sam prijavljivala i policiji. Inače sam teško bolesna i imam malu mirovinu te jedva preživljavam. Živim u strahu od njegovih verbalnih napada i prijetnji.

Sin ne želi izaći iz stana dobrovoljno. Molim Vas na koji način mogu postići da mi da toliko priželjkivani mir i bez daljnje borbe napusti stan koji smo suprug i ja stekli u braku?

ODGOVOR: Poštovana, u Vašem slučaju sud bi mogao izreći zaštitne mjere zabrane približavanja žrtvi nasilja u obitelji te udaljenja iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora iz članka 11. stavka 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ( NN 137/09, 14/10, 60/10; dalje: ZZNO).

Prema članku 13. stavku 1. ZZNO zaštitna mjera zabrane približavanja žrtvi nasilja u obitelji može se primijeniti prema počinitelju nasilja u obitelji ako postoji opasnost da bi ponovno mogao počiniti nasilje u obitelji.

Prema članku 15. stavku 1. ZZNO zaštitna mjera udaljenja iz stana, kuće ili nekoga drugoga stambenog prostora može se primijeniti prema počinitelju nasilja u obitelji koji je počinio nasilje prema članu obitelji s kojim živi u stanu, kući ili nekom drugom stambenom prostoru, ako postoji opasnost da bi bez provođenja ove mjere počinitelj mogao ponovno počiniti nasilje.

Zaštitne mjere mogu se primijeniti po službenoj dužnosti ili na zahtjev ovlaštenog tužitelja ili na zahtjev osobe izložene nasilju (čl. 18. st 2. ZZNO). Navedene zaštitne mjere se mogu pokrenuti i prije pokretanja prekršajnog postupka (čl 19. st. 1. ZZNO).

Počinitelj koji ne postupa u skladu s naloženim zaštitinim mjerama može se kazniti novčanom kaznom od najmanje 3000,00 kn ili kaznom zatvora od najmanje 10 dana (čl. 22. st. 2.ZZNO).

Prema članku 130. stavku 2. Prekršajnog zakona (NN 107/07, 39/13, 157/13; dalje: PZ) policija je ovlaštena naredbom odrediti jednu ili više mjera opreza (u ovom slučaju bi postojala mogućnost za primjenu zabrane posjećivanja određenog mjesta ili područja te zabrane približavanja određenoj osobi i zabrane uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom) u slučaju vjerojatnosti da je počinjen prekršaj propisan zakonom prema osobi za koju postoji osnova sumnje da je počinitelj prekršaja. Ako policija u tom slučaju, u roku od 8 dana od dana određivanja mjere opreza, ne podnese optužni prijedlog s prijedlogom sudu da produlji primjenu mjere opreza ili ako nakon podnošenja takvog zahtjeva sud o mjeri opreza ne odluči u daljnjem roku od 3 dana, primijenjena mjera opreza prestaje (čl. 130. st. 7. PZ).

Protiv sina možete pokrenuti i prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga nadležnom sudu (čl. 83. PZ).

Podršku ženama koje su žrtve nasilja pružaju brojne nevladine organizacije, kao npr. Ženska pomoć sada, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja (www.zenskapomocsada.hr).

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

 

Povezane vijesti