Filozofski fakultet proslavio 140. obljetnicu

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu bio je i ostat će perjanica toga sveučilišta, istaknuo je rektor zagrebačkoga Sveučilišta i donedavni dekan te najveće sveučilišne sastavnice Damir Boras na proslavi 140. obljetnice osnutka Filozofskoga fakulteta obilježenoj bogatim programom i dodjelom priznanja zaslužnim djelatnicima i studentima

Rektor Boras, s kojim su na proslavi bila i njegova četiri prodekana, jedan je i od dvojice laureata najveće nagrade koju Filozofski fakultet dodjeljuje svojim nastavnicima - Povelje Filozofskoga fakulteta. Riječ je o svojevrsnoj nagradi za životno djelo i izvanredan doprinos Fakultetu koja svoj vizualni lik zahvaljuje suradnji akademskoga slikara grafičara Frane Para i akademika Josipa Bratulića. Središnji motiv tog umjetničkog rada pod nazivom "Ljubitelj mudrosti" je glagoljsko slovo M ("Mislite") koje je i zaštitni znak Fakulteta.

Laureat te nagrade je i profesor na Odsjeku za sociologiju Milan Mesić koji je u riječima zahvale spomenuo svoju osobnu pripovijest o dolasku na Filozofski fakultet koju je sažeo u riječima "došao sam slučajno, ali nisam ostao slučajno", dok je Damir Boras, profesor Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanost, zahvalio kolegama za, kako je rekao, "30 najljepših godina moga života".

Govoreći pak kao novi rektor zagrebačkoga Sveučilišta Boras je istaknuo kako je nazočnost profesora Roka Andričevića, zamjenika ministra znanosti, obrazovanja i sporta, "dokaz da se mijenja politika prema Sveučilištu". Rektor je izrazio zadovoljstvo zbog toga i uvjerenost da su, sveučilišni profesori na ministarskim i drugim dužnosničkim funkcijama, najbolji odabir jer u potpunosti razumiju način funkcioniranja i potrebe sveučilišta. Zamjenik ministra znanosti istaknuo je pak da je prepoznatljivost Sveučilišta u europskome kontekstu jedna od važnih zajedničkih zadaća mjerodavnoga ministarstva i Sveučilišta.

Na svečanoj sjednici Fakultetskoga vijeća, kojom je predsjedao v.d. dekana Marko Jurčić, Godišnje nagrade Filozofskoga fakulteta primili su profesori Boris Senker za knjigu Uvod u suvremenu teatrologiju II, Mirja Jarak za knjigu Crkvena arhitektura 7. i 8. stoljeća te Dragan Damjanoviću za monografiju o Hermanu Bolléu.

Nagrade Franjo Marković, koja nosi ime književnika, estetičara i prvoga dekana Filozofskoga fakulteta, primile su skupine studenata čiji su projekti bili najbolji u protekloj akademskoj 2013./2014. godini. Laureati su - Organizacijski tim projekta "Bioetički inkubator", skupina studentica etnologije i kulturne antropologije za izniman angažman u istraživanju koje je provedeno u okviru kolegija Prakse terenskog istraživanja te Identiteti manjinskih kultura, te za radove u znanstvenoj monografiji Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca, studentice psihologije Lucija Čoga, Antonia Ćosić, Ivana Glavaš i Mirna Čagalj za volontiranje na Pedijatrijskom psiho-onkološkom centru Klinike za dječje bolesti Zagreb na projektu Ispričat ću ti priču, članovi uredništva časopisa Kluba studenata sociologije "Diskrepancija" i Kazališna grupa studenata komparativne književnosti za predstavu 4.48: Sarah u fragmentima.

Filozofski fakultet danas ima 23 odsjeka sa 128 katedara, dvije samostalne katedre te dva centra koji izvode 107 studijskih programa na 43 preddiplomska, 44 diplomska, jednom integriranom preddiplomskom i diplomskom i 19 poslijediplomskih studija. Na Fakultetu trenutačno studira više od 7200 studenata, preddiplomskih, diplomskih, poslijediplomskih i određeni broj predbolonjskih studenata kojima predaje 609 redovnih i izvanrednih profesora, docenata, viših lektora, lektora, viših predavača, predavača i znanstvenih novaka, viših asistenata i asistenata a na Fakultetu radi i 178 nenastavnih djelatnika - bibliotekara, tajnica, administracije i tehničkog osoblja.


Hina

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL