Anka Slonjšak: Sustavno kršenje prava osoba s poremećajima iz autističnog spektra

Osobe s autizmom ne smiju biti neimenovana skupina u cjelokupnoj populaciji osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

 

Nakon što je iscrpila sve ostale mogućnosti djelovanja na uspostavi cjelovitog sustava podrške osoba s autizmom kojim bi se zaustavilo kršenje prava ove kategorije osoba s invaliditetom, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, temeljem članka 17. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom, uputila je Hrvatskom saboru Posebno izvješće kojim se traži da se nužne promjene dogode što prije.

Pitanje zaštite prava osoba s autizmom i poremećajima iz autističnog spektra intenzivno je zastupljeno u radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom od samog osnutka Ureda za OSI. Pravobraniteljici su se obraćali najprije roditelji korisnika zagrebačkog Centra za autizam zbog neprimjerenih uvjeta u toj ustanovi, zatim roditelji čija djeca nisu mogla biti uključena u taj isti Centar zbog nedostatka kapaciteta, roditelji čija djeca nisu mogla ostvariti nikakvu skrb zbog nedostatka institucija i stručnjaka na području na kojem žive, koji su godinama tragali za dijagnozom jer ne postoji jedinstvena metodologija dijagnostike autizma, koji su se suočavali sa predrasudama da se tu samo radi o "retardiranim osobama“.

Obraćali su se i roditelji odraslih osoba s autizmom čiji boravak u Centru za autizam nije zakonski reguliran, a koji osim tog istog Centra nemaju niti jednu drugu mogućnost za specijaliziranu skrb. Obraćale su nam se udruge roditelja osoba s autizmom i udruge stručnjaka. Oni su pokušavali putem projektnog financiranja osigurati nove načine skrbi ili nedostajuće tretmane u područjima u kojima osobe s autizmom i poremećajima iz autističnog spektra nisu mogli dobiti nikakvu drugu podršku od države. Uredu su se obraćali i djelatnici Centra za autizam Zagreb, koji su znali, ali nisu zbog ustroja Centra i zakonskih ograničenja mogli provoditi takve programe.

Gotovo od samog početka rada pravobraniteljica za osobe s invaliditetom zabrinuta je zbog osoba s autizmom - kategorije osoba čija se prava krše. Većina propisa ne priznaje posebnost autizma niti se specifično utvrđuju potrebe osoba s poremećajima iz autističnog spektra i njihova prava. Prema svjetskim podacima o prevalenciji autizma, pretpostavlja se da u RH živi između 8.000 i 12.000 osoba s autizmom.

Osobe s autizmom ne smiju biti neimenovana skupina u cjelokupnoj populaciji osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Unatoč intenzivnom radu i različitim aktivnostima koje je Ured poduzimao, do sada nisu učinjeni zadovoljavajući pomaci u smjeru uspostave sustavne skrbi za osobe s poremećajima iz autističnog spektra. Problem koji nije riješen unazad 25 godina, počinje se intenzivnije spominjati u političkom prostoru države tek unazad nekoliko godina, vjerujemo i zalaganjem pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, međutim do ovog trenutka nije došlo do vidljivog pomaka niti u jednom segmentu kojega treba uspostaviti ili unaprijediti.
Ovo izvješće upućeno Hrvatskom saboru stoga predstavlja još jedno upozorenje i apel za brže djelovanje.

Izvor: posi

Foto: Patrik Macke/PIXSELL

 

Povezane vijesti