SPORTSKO DRUŠTVO INVALIDA 'HRABRI' Profesorica Dubravka Ciliga i studenti Kineziološkog fakulteta na demonstraciji sjedeće odbojke

Sportsko društvo invalida 'Hrabri' osnovano je 21. ožujka 1969. sa ciljem okupljanja osoba s invaliditetom svih kategorija, ukazujući OSI populaciji da su sport i rekreacija u funkciji rehabilitacije koja će im pomoći u svakodnevnom prevladavanju životnih teškoća

 

Dan nakon što je u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, gdje je obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom i Dan Ustanove URIHO, od strane Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom dobila njihovo najveće priznanje, izvanredna profesorica na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu Dubravka Ciliga posjetila je zajedno s 18 studenata i studentica Sportsku dvoranu 'Vinko Bek' u Zagrebu, gdje su za vrijeme treninga imali poduku iz sjedeće odbojke od strane članova Sportskog društva invalida 'Hrabri'.

Sportsko društvo invalida 'Hrabri' osnovano je 21. ožujka 1969. sa ciljem okupljanja osoba s invaliditetom svih kategorija, ukazujući OSI populaciji da su sport i rekreacija u funkciji rehabilitacije koja će im pomoći u svakodnevnom prevladavanju životnih teškoća. Okuplja članove u sedam klubova u sljedećim sportovima: sjedeća odbojka (muška i ženska ekipa), kuglanje, streljaštvo, stolni tenis, mali nogomet, plivanje i pikado. Najveći broj članova uključen je u sjedeću odbojku, gdje se natječu u Hrvatskoj ligi koja broji dvanaest klubova, kao i na raznim domaćim i međunarodnim turnirima. Uz to puno članova je i u kuglanju, gdje se natječu u Ligi 'zdravih osoba', Druga hrvatska liga – Centar.

'Hrabri' iduće godine obilježavaju 50-u obljetnicu od osnutka, tako da je u tijeku izrada monografije u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada i URIHO-m.

Profesorica Ciliga razvija suradnju Kineziološkog fakulteta s 'Hrabrima' od samih početaka svojeg rada, gdje je započela još davne 1987. godine, odnosno prije 31 godinu.

 

- Ja svoje studente u sklopu kolegija u vezi osoba s invaliditetom dovodim da pogledaju sjedeću odbojku, košarku u kolicima, stolni tenis, boćanje i druge sportove, radi prakse – rekla je Ciliga, naglašavajući da je jučerašnji posjet u okviru obaveznog kolegija Kineziološke aktivnosti sooba s invaliditetom na SCIT-u, Studentskom centru za izobrazbu trenera na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

- Zahvaljujući senzibilitetu sadašnjih i bivših dekana taj kolegij je uveden kao obavezan na SCIT-u. Ne samo da je to na Sveučilištu i na SCIT-u, već imamo obavezne predmete i na Veleučilištu. One osobe koje se usmjere na Kineziterapiju, imaju obavezni kolegij unutar tog modula, kao što je npr. 'Prilagođene tjelesne aktivnosti', gdje moraju pogledati sve moguće aktivnosti osoba s invaliditetom svih mogućih invaliditeta, od tjelesnih do gluhih i slijepih. Nadalje, studenti koji se nisu usmjerili na Kineziterapiju, već na bilo koji drugi smjer na Fakultetu, imaju mogućnost da se usmjere na izborni kolegij 'Sport osoba s invaliditetom'.

Večernji susret bio je prilika da i studenti zaigraju s igračima 'Hrabrih', gdje ih je posebno podučavao o pravilima tajnik tog Društva Zoran Stojanović. Nakon nekoliko proba, jedan od studenata – Borna izrazio je želju da i nadalje dolazi igrati sjedeću odbojku s osobama s invaliditetom.

Povodom dodjele nagrade u Lisinskom, zamolili smo profesoricu Ciliga da nam kaže nekoliko riječi o tome.

- Moram priznati da primjećujem da se takve nagrade daju gotovo svim starijim ljudima. Iako imam 58 godina, ipak se osjećam u duši kao da imam 28 godina. I ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su doprinijeli da dobijem tu nagradu. Bila sam iznenađena, ali opet ne toliko. Rekla bih prije da sam bila uzbuđena, jer sam je očekivala puno prije, iz razloga što je svojevremeno 1980-ih godina stigao na Kineziološki fakultet jedan dopis od Udruge paraplegičara i kvadriplegičara iz Dalmatinske 1 u Zagrebu, od Mandice Knežević, sa zamolbom da li Fakultet može pomoći u smislu trenera košarke u invalidskim kolicima. Tadašnji dekan mi je rekao: - Ciliga, ti si bila košarkašica pa idi u Kušlanovu i vidi što se tamo događa.

Napomenimo da se Ciliga bavila košarkom za vrijeme bivše Jugoslavije od 1974. do 1983./1984. godine.

Priznala je ujedno da je taj trenutak kad je prvi puta stigla u Kušlanovu promijenio njezin životni smjer u smislu bavljenja osoba s invaliditetom.

- Tu sam se opredijelila, da se želim baviti samo time. To je rezultiralo i mojim doktoratom i svim znanstvenim i stručnim radovima do dana današnjeg. Ujedno, moram spomenuti i senzibilitet dekana koji su se mijenjali od 1987. godine pa sve do danas, što je pak rezultiralo uvođenjem pet kolegija na Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s tematikom i problematikom sporta osoba s invaliditetom, a gdje sam na svih pet nositeljica kolegija – rekla je.

Potom je objasnila koji su ti kolegiji.

- U šestom semestru je obavezan kolegij Kineziterapija – s osnovama iste, nakon čega se studenti i studentice opredjeljuju kamo će dalje. Nudi im se četiri daljnja kolegija, a to su u sedmom semestru 'Sportska rekreacija', 'Sportovi', 'Sportski menadžment' i 'Kineziterapija'. Ovaj posljednji kolegij je najteže usmjerenje, jer ima puno medicinskih predmeta. Trenutno imamo upisanih 41 studenata pa je samim time i najposjećeniji, jer npr. na nogometu ih ima 20. Također, ono što imamo od sedmog do desetog semestra je nadogradnja Kineziterapije, a to su kolegiji 'Terapijsko jahanje' koje je vrlo atraktivno, 'Znakovni jezik za gluhe i nagluhe' kao izborni kolegij, 'Masaža', 'Posturalni poremećaji', pa sve do neurologije koja obuhvaća bol i sanaciju boli, kao i do predmeta koji se odnose na fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Profesorica Ciliga je istaknula da je Kineziološki fakultet omogućio prilagođene programe osobama s invaliditetom, tako da ga je do sada završilo petero gluhih studenata, zatim slabovidni, a trenutno studira troje gluhih. Cilj im je da privuku što više studenata s invaliditetom, ali i da im omoguće studiranje, kako bi došli do cilja – diplome kao i o ostali, ‘zdravi studenti’.

Klaudija Klanjčić