VINKOVCI U sklopu projekta 'I ja sam sportaš' besplatni atletski treninzi za djecu i osobe s invaliditetom

Projekt sufinancira Europska unija kroz natječaj 'Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti, te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport'

 

Atletski klub osoba s invaliditetom Vinkovci poziva osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju na besplatne treninge atletike na Gradski stadion HNK Cibalia Vinkovci.

Projekt 'I ja sam sportaš' sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, i to kroz natječaj 'Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti, te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport'.

Poziv je podijeljen na dvije komponente. U okviru komponente 1 provodit će se aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti, odnosno djecu i mlade čiji su roditelji nezaposleni ili korisnici dječjeg doplatka, djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade iz jednoroditeljskih obitelji, djecu i mlade iz obitelji s troje ili više djece, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju  te mlade koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno ekonomskog statusa ili su nezaposleni. U okviru komponente 2 provodit će se aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

Prijaviti se možete na facebook stranici Atletskog kluba osoba s invaliditetom Vinkovci, na mail adresu akosivinkovci@gmail.com, te na brojeve telefona 098/809 833 (Dalibor Pavić) i 099/755 4000 i 092/112 0007 (Petar Klašnja).

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti