Ured za udruge: Poziv za iskaz interesa za odabir vanjskih ocjenjivača projektnih prijedloga

Cilj ovog Poziva je odabir vanjskih ocjenjivača koji će sudjelovati u ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga financiranih iz Švicarsko – hrvatskog programa suradnje

 

Ured za udruge Vlade RH objavio je Poziv za iskaz interesa za odabir vanjskih ocjenjivača projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstva u okviru Poziva "Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" u okviru svojih nadležnosti Izvršne agencije i temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Cilj ovog Poziva je odabir vanjskih ocjenjivača koji će, kao članovi Povjerenstva za ocjenjivanje, sudjelovati u ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga financiranih iz Švicarsko – hrvatskog programa suradnje.

Prijaviti se mogu fizičke osobe koje ispunjavaju pozivom propisane uvjete, a svi kandidati koji ostvare propisani (minimalni) broj bodova biti će uvršteni u Bazu vanjskih ocjenjivača Ureda za udruge. Vanjski ocjenjivači će se angažirati na temelju potreba poziva za dodjelu bespovratnih sredstava koje objavljuje Ured za udruge, a prema prethodno ostvarenom broju bodova, vremenskoj raspoloživosti ocjenjivača, specifičnog iskustva u procjenjivanju projektnih prijava, pripremi i/ili provedbi projekta u području koje se financira, te zaprimljenom broju projektnih prijava.

Prvi angažman vanjskih ocjenjivača očekuje se od rujna 2018., a angažirani ocjenjivači će imati pravo na naknadu od najmanje 200 (dvije stotine) kuna neto po procijenjenoj projektnoj prijavi.

Poziv za iskaz interesa za odabir vanjskih ocjenjivača otvoren je trajno. Prijavni obrazac i propisani uvjeti dostupni  su na stranici https://udruge.gov.hr/.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti