CENTAR LOGOS Program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina

Sudjelovanje u Kraćem programu  ne može biti zamjena za logopedsku terapiju, ukoliko je djetetu potrebna, ali može biti dobra podrška i poticaj tijekom logopedske terapije


Centar Logos provodi upise u Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina, koje će uskoro provoditi i u prijepodnevnim terminima. Program je namijenjen djeci od 3 do 7 godina - mješovita skupina Gita - a  provodit će se utorkom i četvrtkom od 9 do 12 sati. 
Program se može kombinirati i s popodnevnim terminima. Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina s djecom predškolske dobi, verificirala je Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a provodi se u četiri dobne skupine.
Zahtjev možete ispuniti i putem interneta na poveznici: docs.google.com/forms/d/1ns0kbrw7IGFeR7jnwLgRFT2llDBU-EO17E4oHtpWCJM/viewform?edit_requested=true.
Potrebno je donijeti preslike osobnih iskaznica oba roditelja, potvrdu nadležnog liječnika o provedenom sistematskom pregledu djeteta, nalaze i mišljenja stručnjaka ukoliko dijete ima teškoće u razvoju. Obrasce za upis možete dobiti i ispuniti u Logosu, na dan upisa. Na upis povedite i dijete kako bi se upoznalo s prostorom i odgojiteljicom.
Sudjelovanje u Kraćem programu  ne može biti zamjena za logopedsku terapiju, ukoliko je djetetu potrebna, ali može biti dobra podrška i poticaj tijekom logopedske terapije.
Upis u sve programe provodi se kontinuirano tijekom cijele godine. Za pogodnosti pri sudjelovanju u svim programima Logosa, obvezno je učlanjivanje u Dječji klub Gita (besplatno), a za to je potrebno ispuniti pristupnicu putem sljedeće poveznice: docs.google.com/forms/d/19Qxs5fpa6TaEV5DGo2rpLvoVEWzqkdWORTZ3aZcrH2Q.
Aktivnosti i programi Logosa su razvojno poticajni za svu djecu rane i predškolske dobi. Usmjereni su prema stvaranju što boljih uvjeta za opći i jezično-govorni razvoj djeteta, poštivanju prava djeteta, te prepoznavanju individualnih potreba djeteta. 
Kraći program za poticanje razvoja jezika, govora i predčitačkih vještina provodi se u okviru Dječjeg kluba Gita i namijenjen je djeci od 2 do 7 godina. 
Božica Ravlić