UČILIŠTE IDEM Pomoćnik u nastavi, novi izazov na tržištu rada

Pomoćnik u nastavi je oblik potpore učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovni sustav odgoja i obrazovanja, pojasnila je  Ljiljana Igrić, ravnateljica Učilišta IDEM

 

IDEM - Učilište za obrazovanje odraslih iz Zagreba, a ujedno i prvo Učilište za osposobljavanje pomoćnika u nastavi, provodi projekt Europskog socijalnog fonda 'Pomoćnik u nastavi, novi izazov na tržištu rada'. Projekt je prošli petak predstavljen u prostoru Tribine Grada Zagreba.

Prof. dr. sc. Ljiljana Igrić, ravnateljica Učilišta IDEM i predsjednica Centra inkluzivne potpore IDEM, istaknula je prepoznavanje važnosti uloge pomoćnika u nastavi u inkluzivnom obrazovanju učenika s teškoćama, kojem obrazovanju je posvetila već 20 godina radnog vijeka. Osobno je najviše iskustva stekla u Engleskoj.

- Pomoćnik u nastavi je oblik potpore učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovni sustav odgoja i obrazovanja – pojasnila je Igrić.

Vezano za sustave potpore inkluzivnom obrazovanju, napomenula je da se u svijetu, a i u Hrvatskoj, već gotovo 40 godina provode istraživanja sa ciljem pronalaženja učinkovitih mehanizama za ostvarenje inkluzije.

- Razvijaju se sustavi potpore koji će osigurati pravo djeci s teškoćama na obrazovanje zajedno s vršnjacima. Od 2006. godine se u hrvatske nacionalne strategije i programe za djecu s teškoćama uvode sustavi potpore inkluzivnom obrazovanju – rekla je Igrić.

Nadovezala se i na 2015. godinu, vezano za donošenje Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju.

 

Kao oblike potpore inkluziji u obrazovanju u Hrvatskoj, navela je sljedeće:

- mobilni stručni tim (MSTI), tj. Stručni tim kao mobilna multidisciplinarna služba potpore;

- centri potpore;

- koordinator škole za posebne potrebe;

- pomoćnik u nastavi;

- supervizija.

Istaknula je da broj asistenata/pomoćnika u nastavi raste velikom progresijom, a u Engleskoj već čine 34 posto zaposlenih u osnovnom školstvu. Od 2005. do 2007. godine započelo je uvođenje pomoćnika u nastavi putem projekata Udruge IDEM i udruga roditelja djece s teškoćama. Isti se uvode u nacionalne strategije i planove tijekom 2006. i 2007. godine, dok se otvara prostor u Zakonu o obrazovanju 2008. godine.

Također je navela da nakon deset godina iskustva u radu pomoćnika u nastavi u školama, Hrvatska je u 2017./2018. godini započela s pripremama za donošenje nacionalnih standarda za zanimanje pomoćnik u nastavi. Usporedbe radi, u drugim zemljama trebalo je slično vrijeme za utvrđivanje nacionalnih standarda.

Igrić je ujedno podsjetila na povijest osposobljavanja pomoćnika u nastavi u Hrvatskoj. Prve edukacije pomoćnika od deset sati započele su još 2005. godine, CIP IDEM. Potom je godine 2011./2012. Učilište za obrazovanje odraslih IDEM postavilo prijedlog programa osposobljavanja pomoćnika ASOO-u, prema standardima za pomoćnike Engleske, da bi 1. listopada 2012. stiglo odobrenje Programa osposobljavanja  za poslove pomoćnika u nastavi, od 218 sati, od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Navedeni Program je obavezan za sve provoditelje osposobljavanja pomoćnika.

Zatim je preuzela riječ voditeljica projekta Klara Matejčić, mag. rehab. educ., koja je najavila osposobljavanje 45 nezaposlenih osoba ranjivih skupina za posao pomoćnika u nastavi u tri županije: Grad Zagreb, Karlovačka i Primorsko-goranska županija. Objasnila je da projekt traje od ožujka 2019. do svibnja 2020. godine, a cilj mu je povećati zapošljavanje nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina, provesti Program osposobljavanja pomoćnika u nastavi te provesti Program osnaživanja i motiviranja za aktivaciju i ulazak u svijet rada. Upravljačko tijelo projekta je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a posredničko tijelo Hrvatski zavod za zapošljavanje, koji je ujedno i partner u projektu – Područni ured Karlovac.

Matejčić je istaknula da će selekcija kandidata biti već u srpnju ove godine, a Program osposobljavanja provodit će se u listopadu 2019. – teorijski dio nastave, odnosno od listopada 2019. do siječnja 2020. godine – praktični dio nastave. Program osnaživanja i motiviranja bit će u veljači/ožujku 2020. godine, a završna Konferencija u svibnju iduće godine. Nositelji edukacije bit će sveučilišni profesori i stručnjaci inkluzivne edukacije, a sam Program osposobljavanja imat će ukupno 236 sati nastave, od toga 124 sati teorijskog dijela i 108 sati praktičnog dijela.

Na kraju je predstavljen Projekt pod nazivom 'Uloga pomoćnika u nastavi iz perspektive nastavnika i pomoćnika u nastavi', čiji su nositelji Centar inkluzivne potpore IDEM i Učilište za obrazovanje odraslih IDEM. Voditeljica kvalitativnog istraživanja Igrić navela je da je cilj istog upoznavanje s ulogom pomoćnika u nastavi u hrvatskoj odgojno-obrazovnoj praksi iz perspektive pomoćnika i iz perspektive nastavnika. Ispitanici/sudionici su bili iz sedam osnovnih škola iz tri grada, a za fokus grupne intervjue sudjelovalo ih je osam fokus grupa, 69 sudionika, tri grupe pomoćnika u nastavi – 29 pomoćnika, pet grupa učitelja – njih 40.

U prvom zaključku došlo se do toga da je perspektiva učitelja o kompetencijama pomoćnika djelomično podudarna s perspektivom pomoćnika. Naime, perspektive učitelja o kompetencijama pomoćnika ovise o kontekstu, iskustvu učitelja i škola u kojoj je zaposlen te o praksi osnivača škola. Stoga nije za očekivati podudaranje kompetencija među pomoćnicima, a niti ove dvije skupine – učitelja i pomoćnika u nastavi, neposrednih suradnika u odgoju i obrazovanju.

U drugom zaključku može se konstatirati da pomoćnici u nastavi u većoj mjeri percipiraju ovaj posao privremenim, iako međutim ima i pomoćnika koji su se opredijelili za to zanimanje u svojoj profesionalnoj karijeri. Bolji uvjeti posla su ključni za trajnije opredjeljenje za posao pomoćnika.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti