Udruga Oblačić: Rana intervencija za djecu s teškoćama u razvoju jasličke dobi

Udruga Oblačić osnovana je za pomoć nezaposlenim majkama i roditeljima lošijeg imovinskog statusa djece s teškoćama u razvoju i bavi se promicanjem igre kao adekvatnim oblikom rada i komunikacije s mališanima

 

Udruga Oblačić, u suradnji s Dječjim vrtićem 'Anđeli čuvari', na Korčuli je započela projekt 'Rana intervencija' koji će trajati do lipnja 2016. godine. Ciljana skupina djece za procjenu je starija jaslička skupina, prvenstveno zbog svoje dobi. Po završetku jasličke skupine, u planu je nastaviti projekt i sa starijim grupama kako bi se djeca što bolje pripremila za školu.

"Rana intervencija uključuje socio-emocionalnu procjenu i procjenu kognitivnih sposobnosti prije 3. godine života te procjenu djetetove igre u prirodnom okruženju", kaže Maja Bonačić, osnivačica i predsjednica udruge Oblačić.

"Razlog tome je što se 75 posto sinapsi u mozgu razvije do 5. godine života. Drugim riječima, do 5. godine života se uvelike može utjecati na tijek dječjeg razvoja dodatnom stimulacijom i individualnim radom s djetetom, u slučaju da se uoči neki oblik odstupanja. Nakon 5. godine intervencija ima značajno manji utjecaj, a nakon 7. godine još manji (jer je 90 posto sinapsi već uspostavljeno). Naravno, svaka intervencija je uvijek dobrodošla, ali je ona najefikasnija prije 5. rođendana. Ponekad su u pitanju neki manji problemi, koji se ne djelovanjem mogu razviti u probleme koji kasnije djetetu ometaju funkcioniranje. Psihološka procjena djeteta je svojevrstan sistematski pregled načina na koji djetetov mozak funkcionira. Kako idem na sistematski pregled za tijelo, tako bi trebali ići i na sistematski pregled za mozak. Preporuka je da sva djeca s navršene 3 godine, a poželjno od 30. mjeseca starosti na dalje, prođu jedan takav vrlo jednostavan i djeci zabavan pregled.“

Psihološka procjena uključuje: procjenu djetetove igre i funkcioniranje djeteta u prirodnom okruženju te u komunikaciji s vršnjacima, procjenu djetetovih verbalnih i neverbalnih vještina te radnog pamćenja, opća procjena djetetovih sposobnosti, procjena socijalne komunikacije, procjena djetetovog temperamenta i emocionalnog razvoja.

Udruga Oblačić za pomoć nezaposlenim majkama i roditeljima lošijeg imovinskog statusa djece s teškoćama u razvoju bavi se promicanjem igre kao adekvatnim oblikom rada i komunikacije s mališanima s teškoćama u razvoju.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti