Anka Slonjšak: Posvemašnja neprilagođenost soba za studente s invaliditetom u domu 'Cvjetno naselje'

U ovom slučaju upozorili smo sve nadležne na propuste čime su studentima s invaliditetom prekršena njihova prava te zatražili nadzor građevne inspekcije. Smatramo da krivce treba kazniti


"Obnovljene" studenske sobe za osobe s invaliditetom neprilagođene su za boravak i kretanje studenata s invaliditetom.

U konkretnom slučaju radi se ne samo o nepoštivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom nego i kršenju Zakona o gradnji (NN, br. 153/13), čije odredbe propisuju da sve građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. Navedenim Zakonom također su propisane i sankcije za nepoštivanje propisa. Osim toga, Pravilnikom o osiguravanju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN, br. 78/13) podrobnije su propisani su uvjeti, odnosno elementi pristupačnosti koje moraju ispuniti građevine javne i poslovne namjene.

Premda već godinama kontinuirano kroz medije, stručne skupove, predavanja, konkretne preporuke i smjernice upozoravamo stručnjake (osobito projektante i izvođače radova), nadležna tijela i cjelokupnu javnost na obvezu osiguravanja pristupačnosti javnih prostora i usluga za osobe s invaliditetom, slučaj doma na Cvjetnom naselju u Zagrebu je zadnji u nizu primjera u kojima svjedočimo učestalo ponavljanoj praksi "posvemašnjeg zanemarivanja" temeljnog prava osoba s invaliditetom na pristupačno okruženje. Da ne govorimo o tome koliko smo daleko od promišljanja o univerzalnog dizajna svih predmeta, prostora i usluga.

Krizni stožer studenata s invaliditetom trenutačno je smješten u Studentskom domu 'Stjepan Radić'

Međutim, moramo upozoriti da ovaj slučaj ima dodatnu težinu koja se ogleda u činjenici da će dodatne preinake i preuređenja soba namijenjenih osobama s invaliditetom iziskivati nepotrebna dodatna sredstva, što će cijeli projekt rekonstrukcije Studentskog doma Cvjetno naselje neplanirano poskupiti što je u vremenima koja traže odgovornost za krajnju racionalnost na svim područjima – nedopustivo. Za vrijeme radova kojima će se studenske sobe morati učiniti pristupačnima – studenti s invaliditetom neće moći useliti u dom Cvjetno naselje.

Ova situacija bi se izbjegla da se dala mogućnost samim studentima s invaliditetom da izraze svoje mišljenje tijekom provedbe i izrade projektne dokumentacije te nakon rekonstrukcija soba, a prije izdavanja uporabne dozvole i izvrše pregled studentskih soba namijenjenih upravo njima kako bi utvrdili da li su isti prostori prilagođeni potrebama njihovog boravka i smještaja. Ovime se potvrđuje opravdanost našeg zahtjeva za uključivanjem osoba s invaliditetom kao obveznih članova povjerenstava za obavljanje tehničkog pregleda tijela graditeljstva nadležnog za izdavanje uporabnih dozvola.

U ovom slučaju upozorili smo sve nadležne na propuste čime su studentima s invaliditetom prekršena njihova prava te zatražili nadzor građevne inspekcije. Smatramo da krivce treba kazniti, a dodatne troškove koji će nastati ponovnim preinakama kako bi se prostor studenskih soba učinio pristupačnim trebaju snositi oni koji su odgovorni za nepoštivanje propisa koji jamče pristupačnost javnih građevina.

Piše: Anka Slonjšak, pravobraniteljica za OSI

 

Povezane vijesti