Dani otvorenih vrata Hrvatskog saveza udruga invalida rada

HSUIR će dijeliti glasilo'Informacij, letke, brošure, pružat će besplatnu pravnu pomoć. Ujedno će predstaviti trogodišnji program "Klubovi – podrška kvaliteti življenja invalida rada“

Hrvatski savez udruga invalida rada poziva Vas na "Dane otvorenih vrata HSUIR-a“ u razdoblju od 12. do 14. lipnja 2013., Hrgovići 47, od 10 do 17 sati.
HSUIR želi kroz Dane otvorenih vrata svim zainteresiranim invalidima rada, ostalim osobama s invaliditetom te građanima pružati detaljne informacije o radu HSUIR i njegovih 36 temeljnih udruga.
HSUIR će dijeliti glasilo'Informacij, letke, brošure, pružat će besplatnu pravnu pomoć. Ujedno će predstaviti trogodišnji program "Klubovi – podrška kvaliteti življenja invalida rada“.

In-Portal