Postupak za dobivanje znaka pristupačnosti i kako osobe s invaliditetom mogu besplatno parkirati

PITANJE: Z. V. (28) Možete li mi odgovoriti koji je postupak za dobivanje znaka pristupačnosti? Živim u Zagrebu i čuo sam da postoji i mogućnost besplatnog parkiranja na mjestima koja nisu označena kao parking za osobe s invaliditetom. Je li to uistinu tako?

 

ODGOVOR: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za promet, donosi rješenje za korištenje “znaka pristupačnosti”. Znak pristupačnosti osobama s invaliditetom izdaje se na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 64/15) i Odluke o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/15)
Značenje, oblik, sadržaj, boja, dimenzije, mjesto postavljanja, izdavanje i način uporabe znaka za označavanje vozila osoba s invaliditetom propisani su Pravilnikom o znaku pristupačnosti (Narodne novine 78/08 i 87/14).
Kako bi osoba stekla pravo na korištenje znaka pristupačnosti podnositelj zahtjeva treba priložiti: zahtjev; 70,00 kuna administrativnih biljega; novi nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Područni ured Zagreb - Tvrtkova 5, 10000 Zagreb; 60% i više na donje ekstremitete; 80% i više na ostalo; fotografija (1), 35 mm x 45 mm (3,5 cm x 4,5 cm).

Uvjete za izdavanje naljepnice kojom se osobama s invaliditetom dopušta besplatno parkiranje do dva sata na mjestima koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom možete pročitati na poveznici www.zagrebparking.hr.

In Portal

 

Povezane vijesti