Anka Slonjšak: Proračunska sredstva koja se tiču položaja osoba s invaliditetom ne smiju biti umanjena

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom izdala je priopćenje nakon objave novog državnog proračuna koje In Portal prenosi u cijelosti

 

Neugodno smo iznenađeni objavom da se u Državnom proračunu za 2016. godinu umanjuju sredstva za naknade s osnova invaliditeta. Republika Hrvatska se obvezala sukladno međunarodno preuzetim obvezama da će omogućiti izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom. Stoga smatramo da je nedopustivo da se na jednoj od najranjivijih skupina čine uštede uvođenjem prema najavi imovinskog cenzusa za primaoce doplatka za tuđu pomoć i njegu. Ranijih godina su proračunska sredstva namijenjena osobama s invaliditetom po pojedinim pozicijama proračuna često bila umanjivana bez prethodne analize i opravdanih razloga. Preporukama smo apelirali da se prilikom planiranja proračunskih sredstava namijenjenih osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju posebno vodi računa o tome da se radi o najosjetljivijoj i najugroženijoj kategoriji društva čiju zaštitu država mora jamčiti. Svaka restrikcija zbog koje bi se odustalo od mjera koja dugoročno razvijaju racionalan sustav utemeljen na socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom dovela bi do neželjenih i nepopravljivih posljedica u budućnosti.

Napominjemo da je ovaj doplatak i sada među najmanjima u Europi. Manji nego je u susjednim zemljama (BiH i Srbija).

Upozoreni smo također od strane Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara na njihovu bojazan da u proračunu nisu predviđena sredstva za nastavak projekta Spinalni centar, a za koji su u Ministarstvu zdravlja bila predviđena sredstva iz strukturnih fondova EU u razdoblju do 2020. i potpisan Sporazum sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama.

Stoga, ponovno naglašavamo da će uvođenjem imovinskog cenzusa osobe s invaliditetom biti stavljene u lošiji položaj, a činjenica je da većina osoba s invaliditetom već sada živi u uvjetima siromaštva. Posljedice ovakvog zakonskog uređenja za dio osoba s invaliditetom uzrokovao bi pogoršanje njihovog položaja i još veću socijalnu izolaciju.

Anka Slonjšak

 

Povezane vijesti