Goalball: Sport kao put za bržu integraciju studenata s oštećenjem vida

Goalball ujedno kod ostalih studenata potiče razvoj senzibilizacije prema slijepim i slabovidnim osobama, ali i svim osobama s invaliditetom

 

Goalball kao jedini sport za osobe s invaliditetom koji nije adaptacija nekog drugog sporta prezentrian je studentima na Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklpu međunarodne konferencije Sport Tourism: Red, Green and Blue Strategies. Konferenciju je organizirala Katedra za turizam s Ekonomskog fakulteta Sveučilišna u Zagrebu. U prezentaciji su sudjelovali članovi nacionalne reprezetacije i izbornik Matija Škoda.

U sklopu iste održano je kratko predavanje i prezentacija Goalballa kao sporta za osobe s oštećenjem vida u Sportskoj dvorani Ekonomskog fakulteta.

Predavanje je održao prof. Derek van Rheen sa Sveučilišta Berkly, iz Kalifornije, SAD. U okviru konferencije STC'16 pokrenuta je i inicijativa "Sport za slijepe proširuje perspektive“ - Goalball.

Ideja o pokretanju ove inicijative potekla je na temelju projekta Goalball na University of California, Berkely, USA, kojeg vodi prof. Van Rheenen.

Jedan od ciljeva ove inicijative je da se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Kineziološkim fakultetom, pokrene izvođenje sporta Goalball, a krajnji cilj je implementirati ovu aktivnost na razini Sveučilišta i time dovesti do šire senzibilizacije studenata prema osobama s invaliditetom.

Uvođenjem ovakvih kolegija omogućilo bi se studentima s različitim stupnjevima oštećenja vida mogućnost integracije među ostale studente kroz sportsku aktivnost te se ujedno kod ostalih studenata potiče razvoj senzibilizacije prema slijepim i slabovidnim osobama, ali i svim osobama s invaliditetom.

Izvor: HPO

 

Povezane vijesti