Dobra vijest: Sredstvima Europskog socijalnog fonda omogućeno zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama

Osobe s intelektualnim teškoćama često su lišavane, djelomično ili potpuno, poslovne sposobnosti, što im onemogućava redovno zapošljavanje temeljem ugovora o radu

 

Sredstvima Europskog socijalnog fonda zaposleno je pet osoba s intelektualnim teškoćama, korisnika Centra za rehabilitaciju Zagreb. Zaposleno je i 20 asistenata s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sredstvima ovog fonda osigurana je i provedena edukacija za 20 asistenata.

Slijedom procesa deinstitucionalizacije, Centar za rehabilitaciju Zagreb pokrenuo je uslugu organiziranog stanovanja za što je osigurao i dodatnih 1.433.619,90 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda

Osobe s intelektualnim teškoćama zaposlene su u tvrtkama na poslovima deklariranja, sortiranja, pakiranja, čišćenja i održavanje skladišta, unutarnjih prostora, dostava dokumenata unutar tvrtke, raznošenje reklamnih materijala i ostalo. Zaposleni asistenti osiguravaju primjerenu podršku na zadatcima različitog nivoa složenosti.

Edukacija asistenata u organiziranom stanovanju sastojala se od 4 radionice na teme "Usluga organiziranog stanovanja“, "Aktivna podrška i uključivanje u zajednicu“, "Ljudska prava: Samozastupanje i samoodređenje“ i „Zdrava prehrana“. Edukacije imaju za cilj kontinuirano osnaživanje službe podrške za rad s osobama s intelektualnim teškoćama.

Osobe s intelektualnim teškoćama često su lišavane, djelomično ili potpuno, poslovne sposobnosti, što im onemogućava redovno zapošljavanje temeljem ugovora o radu. Njihovo zapošljavanje na otvorenom tržištu rada odvija se kroz obavljanje radno-okupacionih aktivnosti uz podršku, individualno ili u grupi. Ipak, pravo na život u zajednici znači i dostupnost i uključenost u različite sadržaje i aktivnosti, pa tako i zapošljavanje. Pozvani smo uključiti se u krug podrške onima kojima podrška treba.

Marija Borovec

 

Povezane vijesti