Sustav za zaštitu od diskriminacije osoba s invaliditetom

O samoj provedbi projekta u čijim aktivnostima su sudjelovali i djelatnici Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak, govorili su pučka pravobraniteljica Lora Vidović i ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH Branko Sočanac

U Hrvatskom saboru održano je svečano zatvaranje projekta pod nazivom "Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije“. Pučka pravobraniteljica s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH i Institutom za ljudska prava Republike Austrije "Ludwig Boltzmann“ je od studenog 2011. provodila navedeni projekt u sklopu programa IPA 2009. Na svečanosti su se nazočnima obratili Nataša Mikuš Žigman, ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), Luigi Barile, šef odjela za jačanje institucija i socijalnu koheziju, Andrea Ikić-Böhm, veleposlanica Republike Austrije u Hrvatskoj, Hannes Tretter, znanstveni direktor Instituta za ljudska prava Republike Austrije Ludwig Boltzmann i potpredsjednik Hrvatskoga sabora Nenad Stazić.

Praćenje pojava diskriminacije

O samoj provedbi projekta u čijim aktivnostima su sudjelovali i djelatnici Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, govorili su pučka pravobraniteljica Lora Vidović i ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH Branko Sočanac. Ispred Ureda svečanom zatvaranju je nazočila Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.

Cilj projekta bio je uspostava efikasnog i cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije kroz poboljšanje koordinacije i povezanosti svih relevantnih aktera, informiranje o dostupnosti zaštite od diskriminacije i uspostave učinkovitog načina bilježenja i praćenja pojava diskriminacije.

Podatci o jednakosti

Provedbene aktivnosti uključivale su niz dionika u području suzbijanja diskriminacije o zakonodavnom okviru, izradu baze podataka diskriminacijskih predmeta za Ured pučke pravobraniteljice, te baze tzv. equality data za potrebe Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te naposljetku, publiciranje promotivnih materijala sa svrhom informiranja građana/ki i stručne javnosti o postojanju središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije te organizaciju 4 okrugla stola u Splitu, Rijeci, Osijeku i Puli.
Na svečanosti zatvaranja projekta predstavljeni su rezultati projekta - priručnik "Smjernice za prepoznavanje slučajeva diskriminacije", prvenstveno namijenjene javnopravnim tijelima te priručnik za prikupljanje podatka o jednakosti "Kako prikupljati podatke o jednakosti?", za javne institucije i jedinice regionalne i lokalne samouprave.

In-Portal