Anka Slonjšak: Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom ne može se smatrati nametom

Mogućnost pristupa radu pa i provjeri sposobnosti za konkretna radna mjesta osobama s invaliditetom uskraćuje se isključivo zbog predrasuda prema kojima se invaliditet poistovjećuje s radnom nesposobnošću

 

Pravobraniteljica Anka Slonjšak smatra kako je smisao uvođenja obveze kvotnog zapošljavanja zakonom osigurati pravo na rad osobama s invaliditetom upravo zbog rasprostranjenosti prakse prema kojoj je osobama s invaliditetom uskraćivana mogućnost pristupa radu pa i provjeri sposobnosti za konkretna radna mjesta – isključivo zbog predrasuda prema kojima se invaliditet poistovjećuje s radnom nesposobnošću.

Smatram da HUP javno iskazanim stavom da je novčana naknada zbog neispunjavanja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom namet, izjednačavajući tako ovu naknadu s članarinama i drugim davanjima, poništava pozitivne učinke Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Temeljeći svoja stajališta na podacima o većem broju nezaposlenih osoba u rujnu 2015. godine u odnosu na prethodnu godinu, HUP je u javnosti prezentirao nepotpunu pa i posve iskrivljenu sliku o bitnim pokazateljima što za posljedicu može imati stvaranje nepovoljne poslovne klime prema osobama s invaliditetom. Naime, jedinim relevantnim pokazateljem učinaka uvođenja obveze kvotnog zapošljavanja smatramo broj zaposlenih osoba s invaliditetom. Prema očevidniku zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na dan 31. prosinca 2015. u Hrvatskoj je bilo ukupno zaposleno 11.822 osoba s invaliditetom dok ih je u 2014. godini bilo 10.203 osobe što je povećanje za 15,86%. U RH je 8530 poslodavaca-obveznika kvotnog zapošljavanja, tj. onih koji zapošljavaju više od 20 zaposlenika (2531 poslodavac u javnom sektoru i 5999 poslodavaca u privatnom sektoru).

Obvezu kvotnog zapošljavanja ispunjava 509 poslodavaca u javnom sektoru i 1546 poslodavca u privatnom sektoru dok obvezu kvotnog zapošljavanja ne ispunjava 2022 poslodavca u javnom sektoru i 4453 poslodavca u privatnom sektoru i na njih se odnosi obveza uplate novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2015. godini je zaposleno 2613 osoba s invaliditetom što u odnosu na godinu 2014. kada ih je zaposleno 1877 predstavlja povećanje od čak 39 posto. Ovo je najveći broj zaposlenih osoba s invaliditetom u posljednjih deset godina.

Izvor: posi

 

Povezane vijesti