Nacionalni dan: Danas nosite zeleno za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom

Obilježavanjem ovogodišnjeg Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom želi se prikazati rad udruga osoba s invaliditetom i doprinos socijalnim uslugama u zajednici te utjecati na javnu svijest o problemu ove populacije

 

Danas se obilježava Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom, pod parolom 'Nosim zeleno za cerebralnu paralizu'.

Socijalne usluge namijenjene djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom definirane su u UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, u dokumentu Europska platforma za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti, Europskoj strategiji za osobe s invaliditetom, Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom te Zakonom o socijalnoj skrbi.

U tom smislu područje razvoja i širenja mreže socijalnih usluga za osobe s invaliditetom jasno je definirano obavezom o provedbi članka 19. UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koji definira obavezu vlasti i drugih dionika da osiguraju razvoj socijalnih usluga u zajednici osposobljene za podršku neovisnom življenju osoba s invaliditetom. Pritom treba razvijati specijalizirane usluge kao što su usluge osobne podrške, programe osposobljavanja korisnika za zapošljavanje i stjecanje vještina, usluge rane intervencije, dnevne boravke, modernizirati postojeće programe pomoći u lokalnoj zajednici i učiniti ih troškovno učinkovitijima.

Socijalne usluge za osobe s invaliditetom se još uvijek ne pružaju u dovoljnom opsegu i prema stvarnim potrebama, te je izrazit manjak brojnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju unatoč višegodišnjim inicijativama i pokazateljima udruga osoba s invaliditetom koje se financiranju projektno. Proračunska sredstva koja se za usluge izdvajaju, nikako se ne bi trebala koncentrirati u velikim ustanovama nego je potrebno proširiti i osposobiti veći broj malih, ali kvalitetnih pružatelja usluga, dostupnih u svim lokalnim zajednicama gdje korisnici žive.

Udruge osoba s invaliditetom kao pružatelji socijalnih usluga su i sada na vrlo rizičan način po vlastito funkcioniranje preuzele na sebe ulogu apsorpcije velikog broja zapošljavanja preko mjera javnih radova i projekata; zapošljavajući na taj način i do 80 posto svih pomagača/pružatelja usluga, pružajući visoko specijalizirane usluge svojim korisnicima te stoga angažman udruga osoba s invaliditetom u pružanju socijalnih usluga zauzima značajno mjesto.

Obilježavanjem ovogodišnjeg Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom želimo prikazati rad udruga osoba s invaliditetom i doprinos socijalnim uslugama u zajednici te utjecati na javnu svijest o navedenim problemima, iskazati potrebu za ravnomjerno zastupljenim uslugama te integrirati usluge u sustav financiranja udruga osoba s invaliditetom na održiv način.

 

Izvor: Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize

Škrbić, N. (2016). Izvješće o nalazima završne evaluacije projekta

Izvješće  projekta „Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju“ 

 

 

Povezane vijesti