Centar za rehabilitaciju Silver: Kako terapijski psi djeluju na djecu s teškoćama u razvoju

Centar Silver ustanova je socijalne skrbi jedinstvena u ovom dijelu Europe, koja u rehabilitaciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju uključuje rad sa psima pomagačima 

 

Centar Silver u petak 17. lipnja od 13 do 16 sati organizira treću ovogodišnju radionicu koja je prvenstveno namijenjena roditeljima djece s teškoćama u razvoju koji su na listi čekanja ili tek pokazuju interes za prijavu u Program dodjele terapijskog psa.

Radionica će obuhvatiti informiranje sudionika o samom Programu dodjele terapijskog psa i procesu prijave, ograničenjima i uvjetima pružanja ove usluge, tijeku obuke, očekivanjima od terapijskog psa. Tema će biti obrađena kroz aktivan angažman sudionika prikaz slučajeva i iskustva korisnika terapijskih pasa. Zbog trajanja i sadržaja radionice predviđeno je sudjelovanje roditelja bez prisustva djece.
Prijava za sudjelovanje s imenom i prezimenom i naznakom "za radionicu" na mail: a.grbac@czrs.hr .
Centar za rehabilitaciju Silver ustanova je socijalne skrbi jedinstvena u ovom dijelu Europe, koja u rehabilitaciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju uključuje rad sa psima pomagačima (psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi). Osnivači Centra su  Ministarstvo socijalne politike i mladih RH i Grad Zagreb. Više na poveznici czrs.hr.

Božica Ravlić