Natječaj: Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom

Opis projekta: Poboljšati zapošljivost osoba s invaliditetom i pružiti potporu njihovoj integraciji na tržište rada kroz razvoj i implementaciju specifičnih programa, radionica te kroz prilagodbu radnih mjesta

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Služba za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisuje natječaj za aktivnosti koje će povećati mogućnosti zapošljavanja i integracije na tržište rada
osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, uz financijsku pomoć iz Operativnog programa za
razvoj ljudskih potencijala 2007-2013 (Instrument za pretpristupnu pomoć,
2007HR05IPO001).
Kompletne Smjernice za kandidate mogu se proučiti u Ulici grada Vukovara 70/3, Zagreb, i na internet stranici: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome i http://www.hzz.hr/dfc /.
Rok za podnošenje prijedloga je 16. rujna 2013. u 15:30 u Zagrebu po lokalnom vremenu.
Za daljnje informacije, molimo pogledajte na: http://www.hzz.hr/dfc/.

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje