Ana Alapić: Asistivna tehnologija posve je promijenila život mom sinu koji komunicira samo pogledom

"Konferencija o naprednoj tehnologiji za osobe s invaliditetom 'Asistivna tehnologija i komunikacija' otvara nam vrata aktivnog uključivanja u svakodnevicu svih onih osoba koje su zbog motoričkih i komunikacijskih teškoća bili samo pasivni promatrači života", kaže Ana

 

U Zagrebu se od 1. do 2.rujna 2016. održava konferencija o naprednoj tehnologiji za osobe s invaliditetom 'Asistivna tehnologija i komunikacija'. AT-AAC konferencija dovodi u Zagreb vrhunske svjetske stručnjake te korisnike asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije koji vam žele prenijeti svoje znanje.

Danas predastavljamo Anu Alapić (34), majku djeteta sa spinalnom mišićnom atrofijom tip 1, prvo dijete na respiratoru u redovnoj predškoli u Hrvatskoj. Podijelit će svoje osobno iskustvo korištenja komunikatora upravljanog pogledom u svakodnevnoj komunikaciji i pripremi za školu.

Ana Alapić ekonomistica je zaposlena u banci koja posljednjih šest godina koristi produljeni porodiljni. Zajedno s još tri majke suosnivačica je Udruge 'Kolibrići' čija je predsjednica posljednje tri godine.

Kolibrići su vitalno ugrožena djeca različitih medicinskih dijagnoza, a samim time i potreba koje ovise o stanju i progresiji bolesti. Većina djece ne može govoriti, kretati se, disati samostalno i ovisna su o aparatima koji ih održavaju na životu te cjelodnevnoj roditeljskoj skrbi. Uz navedeno u Upravnom je odboru Saveza OSIce.

"Trudim se svojim volonterskim radom u Udruzi i Savezu doprinjeti poboljšanju životnih uvjeta djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom", kaže Ana.

 

"Sedmogodišnji sin Mate je potpuno nepokretan, na respiratoru i hrani se pomoću gastrosonde. Kako bi Mate mogao rasti i napredovati u kućnom okruženju uz moju ljubav, prošla sam medicinsku obuku u Klaićevoj bolnici. Zbog progresije bolesti Mate se ne može verbalno izražavati, te komuniciramo pogledom i mimikom. Uz pomoć komunikatora pokretanog pomoću pogleda, Mate već četiri godine komunicira pomoću kartica s emocijama, željama, aktivnostima, te je svladao pisanje i brojanje. Uz pomoć asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije prvi puta bila je moguća procjena njegovog razumjevanja od strane psihologa, te sam dobila pismenu potvrdu onoga što ja odavno znam, ali je bez komunikatora bilo nemoguće potvrditi, a to je da je intelektuano na raznini svoje kronološke dobi. Ta potvrda otvorila nam je vrata u sustav obrazovanja.

Proteklu godinu Mate je bio uključen u redovnu predškolu u vrtiću Sisak Stari koja je bila organizirana u našoj matičnoj OŠ Galdovo. Uz podršku predivne tete Martine, djeca su ga jako lijepo prihvatila i bio je dio vesele, razigrane grupe. U školi su nam podrška i zajednički surađujemo kako bi pronašli najbolji oblik obrazovanja za Matu.

Izrazito me veseli što je naša pozitivna priča, uključenost u lokalnu zajednicu, vrtić i školu dio Konferencije o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji. Imati priliku sudjelovati i slušati o novim asistivnim tehnologijama i njihovoj primjeni u svakodnevnom životu od strane vrsnih stručnjaka iz različitih zemalja svijeta, predstavlja izvor mogućnosti dodatnog poboljšanja kvalitete života za mog sina.

 

Kada sam prije nekoliko godina gledala dokumentarni film o dječaku u SAD-u koji u školi komunicira pomoću pogleda, nadala sam se da će to jednom biti moguće i kod nas. Danas je to naša stvarnost u Hrvatskoj, a Matina i moja sreća zbog toga je nemjerljiva.

Ova Konferencija otvara nam vrata aktivnog uključivanja u svakodnevicu svih onih osoba koje su zbog motoričkih i komunikacijskih teškoća bili samo pasivni promatrači života", zaključila je Ana.

Više o konferenciji i asistivnoj tehnologiji na stranicama www.ataac.eu i www.eglas.hr/tobii.

Piše: Božica Ravlić

 

Povezane vijesti