Udruga invalida rada Zagreba: Dodjela nagrada za promicanje interesa osoba s invaliditetom

"Nagrada za životno djelo Marija Topić", dodjeljuje se za višegodišnji doprinos u radu i ostvarivanju ciljeva Udruge te za izuzetne zasluge i doprinos u ostvarivanju i promicanju socijalne, pravne i svake druge zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom

 

Upravni odbor Udruge invalida rada Zagreba, sukladno "Pravilniku o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica", donio je na svojoj petoj sjednici 27. travnja 2016. odluku da će povodom 50. obljetnice UIR-a Zagreba dodijeliti sljedeće nagrade:

"Godišnja nagrada Udruge invalida rada Zagreba", za zasluge u razdoblju od 1. lipnja 2015. do 31. svibnja 2016., dodjeljuje se osobi koja je tijekom godine svojim radom, zalaganjem i stavovima trajno doprinijela radu i prosperitetu Udruge i invalida rada, općenito;

"Naj volonter", za zasluge u razdoblju od 1. lipnja 2015. do 31. svibnja 2016., dodjeljuje se volonteru obzirom na trajanje i učestalost volontiranja, doprinos i rezultate volontiranja, specifičnost i prepoznatljivost volonterskih aktivnosti, zadovoljstvo korisnika volontiranja;

"Nagrada za životno djelo Marija Topić", dodjeljuje se za višegodišnji doprinos u radu i ostvarivanju ciljeva Udruge te za izuzetne zasluge i doprinos u ostvarivanju i promicanju socijalne, pravne i svake druge zaštite invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

Prijedlog za dodjelu nagrada, priznanja i zahvalnica mogu dati, između ostalih, i pet članova Udruge. Predlagač treba prijedlog pismeno obrazložiti i potkrijepiti ga osnovnim podacima o osobi koju predlaže, kao i podacima o aktivnostima te osobe i njegovim postignućima, kojima je pridonio radu i ostvarivanju ciljeva Udruge.

Priznanja se dodjeljuju sukladno godinama članstva, za svakih deset godina neprekidnog članstva u Udruzi.

Zahvalnice se mogu dodijeliti za doprinos radu i funkcioniranju Udruge, za doprinos u promicanju prava i interesa invalida rada i osoba s invaliditetom te za promicanje rada Udruge.

Rok za zaprimanje prijedloga kandidata za dodjelu pojedinih nagrada je 31. kolovoza 2016. godine.

Razmatrat će se prijave zaprimljene isključivo u pisanom obliku uz naprijed opisan način obrazloženja.

Godišnje se može dodijeliti samo jedna "Nagrada za životno djelo Marija Topić". Istoj osobi se "Nagrada za životno djelo Marija Topić" može dodijeliti samo jednom.

Godišnje se može dodijeliti samo jedna "Godišnja nagrada Udruge invalida rada Zagreba" i nagrada "Naj volonter". Istoj osobi se ove nagrade mogu dodijeliti više puta.

Iznimno, Upravni odbor može u jubilarnim godinamadonijeti odluku o tome da se dodijeli više nagrada "Godišnja nagrada Udruge invalida rada Zagreba" i nagrade "Naj volonter".

Tijekom jedne kalendarske godine istoj osobi se može dodijeliti ili zahvalnica ili jedna od nagrada.

Sredstva za nagrade, priznanja i zahvalnica osigurava Udruga.

Pravilnik je u cijelosti objavljen na oglasnim pločama u sjedištu Udruge, na adresi u Zagrebu, Nova cesta 86, kao i na mrežnoj stranici www.uir-zagreb.hr.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti