Hrvatski savez udruga invalida rada: Naš cilj je društvo bez predrasuda prema osobama s invaliditetom

Danas, 21. ožujka, invalidi rada obilježavaju Nacionalni dan. Ovaj datum u Zagrebu se tradicionalno obilježava dijeljenjem ruža koje su simbol invalida rada. Ovim povodom In-Portal donosi priču o savezu koji je među prvima u našoj zemlji krenuo u borbu za promociju i zaštitu prava invalida rada

Hrvatski savez udruga invalida rada (HSUIR) osnovan je 10. listopada 1967. kao reakcija na tadašnje društvene probleme i sve teži polažaj invalida rada. Broj i sastav temeljnih udruga odnosno članica HSUIR-a, ovisno o društvenim oklonostima mijenjao se tijekom dosadašnjeg djelovanja HSUIR-a. U HSUIR je učlanjeno 36 temeljnih udruga s preko 25.000 članova, a predsjednik  je Josip Petrač. Prema službenim podacima, broj invalida rada u Republici Hrvatskoj danas iznosi 258 000.  HSUIR je članica i jedan od osnivača Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH, putem kojeg zajedno sFoto: Željko Hladika/Večernji list predstavnicima ostalih saveza djeluje u cilju izmjene zakonodavne regulative i poboljšanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. HSUIR je članica i Međunarodne organizacije tjelesnih invalida - FIMITIC radi uključivanja u međunarodni pokret osoba s invaliditetom, a posebno invalida rada. Jedan od osnovnih ciljeva Saveza je promicanje i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti invalida rada te ostalih osoba s invaliditetom.

Temeljne vrijednosti

Vizija Hrvatskog saveza udruga invalida rada temelji se na izjednačenim socijalnim mogućnostima i uvjetima za invalide rada i sve ostale osobe s invaliditetom te kvalitetnijim zakonskim okvirima koji bi pridonosili jednakopravnim mogućnostima sudjelovanja u životnoj zajednici, odgoju i obrazovanju, sudjelovanju u političkom i kulturnom životu, na području rada i socijalne skrbi. Osigurana mogućnost da osobe koje su zadobile invaliditet na radu mogu izabrati i dalje nastaviti raditi i pridonositi društvu sukladno svojim mogućnostima i sposobnostima. Društvo bez predrasuda i diskriminacije prema osobama s invaliditetom je cilj kojem HSUIR na svojim temeljnim vrijednostima kroz dugogodišnju misiju djeluje i teži.

Od samog početka HSUIR-ovog djelovanja misija je unaprjeđenje društvenog položaja invalida rada, zaštita prava i prevencija nastanka ozljeda na radu. Vrijednosti na kojima se temelje vizija, ciljevi i rad HSUIR-a su poštivanje ljudskih prava, odgovornost, suradnja i dijalog, pravo na informiranost, tolerancija, uvažavanje raznolikosti i nenasilje.
Osnovni ciljevi Saveza su promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti invalida rada, uključivanje što većeg broja invalida rada u rad udruga, ekonomska, socijalna, zdravstvena i pravna sigurnost invalida rada, te socijalna pravda i jednake mogućnosti invalidima rada.

Organizacijsko jačanje

Tijekom 45 godina svoga djelovanja HSUIR je organizirao niz akcija, ostvario veliki broj projekata i programa, organizirao niz savjetovanja, simpozija, okruglih stolova, edukacija s ciljem ostvarivanja prava invalida rada i borbe protiv diskriminacije. Cijelo vrijeme HSUIR koordinira rad svojih temeljnih udruga s ciljem njihovog organizacijskog jačanja, razvoja i održivosti.
U HSUIR-u već dugi niz godina funkcionira služba pravne pomoći koja iz godine u godinu opravdava svoje postojanje, a po svom sadržaju svodi se na sastavljanje tužbi, žalbi, raznih podneska ili predstavki, kao i drugih pismenih i usmenih intervencija u korist zaštite svojih članova - invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, udruga invalida rada, te ostalih udruga i saveza. Valja naglasiti da navedene usluge

Od samog početka HSUIR-ovog djelovanja misija je unapređenje društvenog položaja invalida rada, zaštita prava i prevencija nastanka ozljeda na radu

obuhvaćaju razna pravna područja kao što je: mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, radne odnose, zapošljavanje, socijalnu skrb, stambene odnose, imovinsko pravna pitanja, kao i pitanja u vezi povlastica koje osobe s invaliditetom mogu ostvariti.
HSUIR-a već 20 godina izdaje svoju publikaciju, glasilo Informacije. Glasilo Informacije je jedinstven list koji u potpunosti prati osobe s invaliditetom, njihove potrebe i njihovo djelovanje u matičnim udrugama, pregledno, sustavno i sve na jednom mjestu.
HSUIR također predlaže nadležnim državnim i drugim tijelima donošenje mjera, zakonskih i drugih propisa za unapređenje pravnog, socijalnog i ekonomskog položaja invalida rada kao i ostalih osoba s invaliditetom.

Jačanje društvenih integracija

HSUIR provodi trogodišnji program „Klubovi-podrška kvaliteti življenja invalida rada“ koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Program obuhvaća temeljne udruge HSUIR-a, njih 36 i namijenjen je razvoju klubova i poludnevnih centara koji preventivno djeluju na institucionalizaciji. Cilj programa je unaprijediti kvalitetu življenja invalida rada i njihovih obitelji, ojačati socijalno uključivanje, socijalnu koheziju i vraćanje povjerenja u širu društvenu zajednicu.
Tijekom 45 godina svoga djelovanja HSUIR je organizirao niz akcija, ostvario veliki broj projekata i programa, organizirao niz savjetovanja, simpozija, okruglih stolova, edukacija s ciljem ostvarivanja prava invalida rada i borbe protiv diskriminacije. Cijelo vrijeme HSUIR koordinira rad svojih temeljnih udruga s ciljem njihovog organizacijskog jačanja, razvoja i održivosti.
Svrha i osnovna zadaća HSUIR-a je koordiniranje temeljnih udruga, praćenje, analiziranje i razmatranje stanja, primjena i promjena svih propisa koji se odnose na invalide rada, te zalaganje za kvalitetno i pravodobno ostvarivanje njihovih prava.

Božica Ravlić