Prepoznati projekti udruge Mali princ

 Udruzi Mali princ odobren je i projekt preko humanitarne akcije „RTL pomaže djeci“, pod nazivom "Čujem te iako ne pričaš": asistivna tehnologija i potpomognuta komunikacija za djecu s teškoćama u razvoju u iznosu od 117 tisuća kuna

 

Uz sve raznolike aktivnosti, igraonice, kreativni rad i božićne pripreme, udruga Mali princ veliki i važan naglasak stavlja i na provođenje brojnih projekata, kojima financira terapeutske aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te razne druge aktivnosti od velike važnosti za članove, ali i za cjelokupnu lokalnu zajednicu.

Na kraju 2016. godine uspješno su završeni projekti: „Rastimo s Malim princem“ (program financiran od strane Grada Ivanić-Grada te sufinanciran od Općine Križ), zatim projekt „Prijatelji u igri i učenju“ (financira Zagrebačka županija), „Psihosocijalna podrška i jačanje roditeljskih kompetencija“ (financira Stručna služba Župana Zagrebačke županije), a završava i Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, kojom se financirala osnovna djelatnost Udruge za 2016. godinu (plaće i dio režijskih troškova).

Krajem prošle 2016. godine Udruga je započela i s provođenjem brojnih projekata za koje su odobrena financijska sredstva za rad i aktivnosti kroz natječaje različitih donatora i izvora financiranja.

Udruga provodi projekt preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (prije MSPM) pod nazivom „I ja imam svoje ja: pravo djece na integraciju i aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici“ (iznos odobrenih sredstava 40.000,00 kn). Opći cilj projekta je promicanje prava djece kroz edukaciju, integraciju i sudjelovanje u lokalnoj zajednici.  Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom Mali princ nositelj je projekta, partner na projektu je Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad, a suradnici na projektu Srednja škola Ivan Švear te tvrtka Ivakop d.o.o.

 

Uz pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja (prije MZOS) udruga također provodi projekt „Prijatelji u igri i učenju“ (Izvaninstitucionalni odgoj djece i mladih, iznos odobrenih sredstava 50.000,00 kn) koji uz terapeutske aktivnosti, uključuje i održavanje edukativnih radionica za nastavnike i stručne suradnike, roditelje te učenike u školama koje su partnerske organizacije na projektu.

Uspješnu suradnja kroz partnerstvo na ovom projektu ostvarena je  s Osnovnom školom  Milke Trnine (Križ), Osnovnom školom braće Radića (Kloštar Ivanić), Osnovnom školom  Stjepana Basaričeka (Ivanić-Grad) te Ivanić-Gradom.

Opći cilj projekta uključuje promicanje socijalne integracije i jednakopravnosti djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom. Pred kraj projekta, predviđeno je i održavanje zabavno-sportskog susreta „Igre bez granica“, u svrhu što kvalitetnije integracije i tolerancije prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Uz navedene projekte,  Mali princ preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) i ove školske godine 2016/17 aktivno je uključen u osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, kroz projekt „Pomoćnik u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama u razvoju“ (iznos financiranja od strane HZZ-a je 25.264,06 kn). Opći cilj projekta je potpuna uključenost djece s teškoćama u razvoju u redovne škole čime se unapređuje kvaliteta njihova školovanja (inkluzivno školovanje).

Udruzi  je odobren projekt preko humanitarne udruge „RTL pomaže djeci“, pod nazivom „Čujem te iako ne pričaš“: asistivna tehnologija i potpomognuta komunikacija za djecu s teškoćama u razvoju (iznos odobrenih sredstava je 117.000,00 kn). Opći cilj projekta je omogućiti komunikaciju djeci s teškoćama u razvoju koja nemaju mogućnost verbalne komunikacije. Ovim projektom uz pomoć asistivne tehnologije i alternativnih načina komunikacije omogućit ćemo djeci s teškoćama u razvoju koja ne mogu verbalno komunicirati da i ona dobiju priliku izraziti svoja mišljenja, potrebe i želje te na taj način poboljšati kvalitetu njihova svakodnevnog života i potaknuti socijalno uključivanje.

Osnovne aktivnosti projekta između ostalog uključuju: dvodnevnu konferenciju „ATAAC 2016- asistivna tehnologija i komunikacija“ , edukaciju o potpomognutoj komunikaciji u prostoru Udruge „Mali princ“, u sklopu čega će svim prisutnim članovima Udruge biti predstavljeni uređaji i komunikatori za alternativnu komunikaciju te razvijanje verbalnih vještina uz pomoć komunikatora, uz individualizirani pristup.

Zaključno, svi partneri i suradnici na projektima pokazali su veliku empatiju, socijalnu osjetljivost i brigu o potrebama i pravima najosjetljivijih skupina kao što su djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Partneri i suradnici već na primjerima dobre prakse sudjeluju u promicanju prava najosjetljivijih skupina te su se rado odazvali suradnji na projektima s Udrugom Mali princ kako bi još dodatno proširili i upotpunili uspješan rad i društveno odgovorno poslovanje. Suradnja i partnerstva potvrđuju kvalitetu projekata koje provodi Udruga Mali princ te ističu neophodnost provođenja aktivnosti za naše članove, ali i cijelu lokalnu zajednicu i šire.

 

Piše: Srđana Šimac