Izvješće Anke Slonjšak: Osobito je teško kršenje prava djece s teškoćama u razvoju

Kao i prethodnih godina, najveći broj pritužbi pravobraniteljici za osobe s invaliditetom bio je u područjima socijalne zaštite, rada i zapošljavanja, mirovinskog osiguranja, pristupačnosti dobrima i uslugama, zdravstva i obrazovanja

 

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak podnijela je Godišnje izvješće o radu za 2016. godinu.

U 2016. godini pravobraniteljica za osobe s invaliditetom zaprimila je 1.394 podneska građana u  svrhu zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom lani je zabilježila i reagirala na razna događanja nepovoljna za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju: najavljeno smanjivanje proračunskih sredstava na pozicijama za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, teškoće u financiranju usluga koje osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju osiguravaju udruge, a koje i dalje nisu osigurane na sustavniji i održiviji način te teškoće u funkcioniranju sustava vještačenja koje su izazvale pritužbe na dugotrajnost i kvalitetu postupka vještačenja. Kao i prethodnih godina, najveći broj pritužbi pravobraniteljici za osobe s invaliditetom bio je u područjima socijalne zaštite, rada i zapošljavanja, mirovinskog osiguranja, pristupačnosti dobrima i uslugama, zdravstva i obrazovanja.

Osobito je teško kršenje prava djece s teškoćama u razvoju uslijed nepostojanja sustavnog osiguravanja rane intervencije u djetinjstvu. Iz gradova i općina kojima je pravobraniteljica ranijih godina uputila  preporuku da učine sve kako bi se stvorile mogućnosti da svako dijete s teškoćama u razvoju ostvari pravo na zdravlje, inkluzivno obrazovanje i rehabilitaciju na području na kojem živi i dalje zaprimamo pritužbe zbog nedostatne dijagnostike, nedostatka tretmana za dijete, nedostatka potrebnih stručnjaka rehabilitatora, logopeda, fizioterapeuta i dr.

Prema podacima centara za socijalnu skrb u sjedištu županija, svega je 40 posto djece s najtežim invaliditetom obuhvaćeno nekim uslugama u dobi do 7. godine života, i to pretežno uslugama koje osiguravaju udruge. U 2016. godini nije bilo vidljivih pomaka u osiguranju potrebne podrške za osobe s autizmom.

Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2016. dostupno je na web stranici Ureda pravobraniteljice www.posi.hr.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti