Apsurd: Jesu li za rodiljne potpore zakinuti i roditelji djece s teškoćama u razvoju

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak upozorila je da roditelji djece s teškoćama ne mogu raditi jer je djeci potrebna svakodnevna rehabilitacija, a za njihove mališane najčešće nisu ni dostupne redovne predškolske usluge

 

Majka na rodiljnom s 13 mjeseci radnog staža imat će najmanje 665 kune veću naknadu od one s jedanaest mjeseci staža, objavio je Jutarnji list u jučerašnjem internetskom izdanju.

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je trenutačno u javnoj raspravi, a trebao bi stupiti na snagu 1. srpnja ove godine, predviđa da će majka, koja je prije početka rodiljnog dopusta radila jedanaest mjeseci, imati nakon navedenog datuma gotovo 700 kuna manju rodiljnu naknadu, nego majka koja nije radila uopće, već je cijelo vrijeme prijavljena na Zavodu za zapošljavanje.

Izmjene Zakona predložene su u sklopu seta demografskih mjera sa ciljem da se povećaju rodiljne i roditeljske naknade za većinu roditelja, osobito za drugih šest mjeseci dopusta.

"Tako se izmjenama predlaže da se naknada za zaposlene roditelje tijekom drugih šest mjeseci poveća sa sadašnjih maksimalno 2660 kuna na maksimalno 3991 kunu, da se naknada za nezaposlene roditelje poveća tijekom cijelog trajanja dopusta sa sadašnjih 1663 kune na 2328 kuna te da se na isti iznos poveća i naknada za roditelje blizanaca, trećeg i svakog sljedećeg djeteta tijekom dopusta od prve do treće godine djetetova života", objavio je Jutarnji.hr.

Mora se istaknuti da zakonskim izmjenama nije obuhvaćena jedna kategorija majki, a to su one koje nemaju najmanje dvanaest mjeseci neprekinutog staža prije početka rodiljnog dopusta ili 18 mjeseci staža s prekidima u protekle dvije godine.

Naime, prema sadašnjem Zakonu, za zaposlene roditelje naknada tijekom prvih šest mjeseci dopusta jednaka je punoj plaći roditelja koji koristi dopust, bez obzira na to kolika ona bila. No, da bi to pravo ostvarili, moraju imati najmanje dvanaest mjeseci neprekinutog staža ili 18 mjeseci ukupno tijekom dvije godine koje su prethodile dopustu. U slučaju da nemaju dovoljno staža, njihova naknada iznosi 1663 kune, odnosno izjednačena je s naknadom nezaposlene osobe. Ta odredba je žestoko kritizirana i pri donošenju zakona prije desetak godina, jer je bila poražavajuća činjenica da majka koja je jedanaest mjeseci radila i uplaćivala zdravstvene doprinose nakon rođenja djeteta ima istu naknadu kao da nije radila.

"Još se više kritiziralo objašnjenje tadašnje Vlade da je ovakva odredba uvrštena u zakon kako bi se spriječile zloupotrebe jer Vlada ima saznanja da se majke fiktivno zapošljavaju na mjesec-dva kako bi kasnije mogle primati visoke rodiljne naknade. Koliko je takvih zloupotreba bilo, nije poznato, ali je ovakva odredba u bitnome zakinula stotine roditelja koji su dobili posao i dijete unutar godine dana", podsjetio je Jutarnji.

Istaknuta je apsurdnost odredbe: "Novim izmjenama pak ta je grupa roditelja, prije svega majki, dovedena u još apsurdniju situaciju: u zakonskim izmjenama nije predložena izmjena te odredbe, nego i dalje ostaje na snazi propis po kojem će majke s manje od godinu dana staža imati naknadu u visini 1663 kune!"

Budući da istim izmjenama naknada tijekom dopusta za nezaposlene roditelje raste na 2328 kuna, majke koje su radile, ali manje od godinu, imat će najnižu naknadu u državi: tijekom trajanja dopusta primat će mjesečno 665 kuna manje od majki koje nisu radile uopće. Tijekom jednogodišnjeg dopusta primit će oko 8000 kuna manje nego da su bile nezaposlene.

Objašnjenje za takvu odredbu nismo dobili jer su nam u nadležnom Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike poručili da ne komentiraju nacrte prijedloga zakona dok traje savjetovanje s javnošću."

Naposljetku, u nizu apsurda i nepravdi, mora se istaknuti da su zakinuti i roditelji djece s teškoćama u razvoju: I roditeljima djece s težim smetnjama u razvoju, koji imaju pravo na dopust do osme godine djetetova života, ovim izmjenama naknade neće biti povećane, nego ostaju kao i sada, na razini od 2162 kune na mjesec.

Na to je reagirala pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak koja je uputila primjedbe i upozorila da roditelji te djece ne mogu raditi jer je djeci potrebna svakodnevna rehabilitacija, a za njihovu djecu najčešće nisu ni dostupne redovne predškolske usluge. Stoga im je, upozorila je, roditeljska naknada jedini mogući izvor prihoda i stoga osobito važna. Predlaže stoga da se naknada poveća na 3326 kuna.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti