Vlada RH: Prva sjednica Povjerenstva za osobe s invaliditetom

Predsjednica povjerenstva Marija Pletikosa informirala je članove o sadržaju i ciljevima definiranim u novoj Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

 

U Svečanoj dvorani Vlade Republike Hrvatske održana je 14. lipnja 2017. prva sjednica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

Na dnevnom redu sjednice bile su sljedeće točke: 
1. Usvajanje Poslovnika o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
2. Usvajanje Plana i programa rada Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom za 2017. godinu
3. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe  s invaliditetom od 2017. do 2020. godine
4. Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu - info
5. Izmjene i dopune propisa na prijedlog Pravobraniteljice za osobe  s invaliditetom Anke Slonjšak i saborske zastupnice Ljubice Lukačić - info
6. Strukturni fondovi - info
Sjednicu je vodila predsjednica Povjerenstva Vlade RH Marija Pletikosa, državna tajnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sjednici su uz predsjednicu Povjerenstva prisustvovali zamjenik predsjednice gospodin Zorislav Bobuš, dr. med. te 15 predstavnika tijela državne uprave, dvije predstavnice znanstvenih institucija i 15 predstavnika saveza udruga osoba s invaliditetom.
Nakon usvajanja Poslovnika i Plana i programa rada, predsjednica Povjerenstva  ukratko je informirala članove o sadržaju i ciljevima definiranim u novoj Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine te obvezama svih dionika provedbe navedene Strategije nakon čega su članovi Povjerenstva iznijeli svoje prijedloge u svrhu učinkovite provedbe i praćenja ovog strateški važnog dokumenta za osobe s invaliditetom.
Također, članovi Povjerenstva informirani su o Godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2017. godinu kao i prijedlogu izmjena i dopuna propisa na prijedlog Pravobraniteljice za osobe  s invaliditetom gospođe Anke Slonjšak i saborske zastupnice gospođe Ljubice Lukačić te mogućnostima korištenja sredstava iz strukturnih fondova EU.
Na kraju sjednice dogovoreni su okvirni termini održavanja i teme budućih sjednica koje su planirane za rujan i studeni 2017. godine. 

Anita Blažinović