Zagreb: Prvi Kongres zdravstvenog turizma u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Kongres realizacijom podržava djelovanje Saveza gluhoslijepih osoba Dodir u cilju promicanja interesa gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj i izvan nje

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti i LUX promocija organiziraju pod pokroviteljstvima predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva turizma Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Grada Zagreba prvi Kongres zdravstvenog turizma danas, 4. srpnja, u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Opatička 18.

Kako organizatori ističu, sve su učestaliji slučajevi da se zdravstveni problemi rješavaju u manje ili više udaljenim mjestima u kojima postoje znanstveno provjereni ljekoviti činitelji i ugledna zdravstvena ustanova specijalizirana za liječenje određenih bolesti ili otklanjanje zdravstvenih tegoba. Upravo zbog potrebe da se za unapređenje zdravlja otputuje izvan mjesta stalnog boravka, zdravstveni turizam postaje razvojni model koji je, na prvi pogled, u stanju proizvesti snažne pozitivne ekonomske, zdravstvene i društvene učinke. Zbog takvog shvaćanja, zdravstveni turizam u Hrvatskoj, ali i u brojnim drugim zemljama, postao je jedan od strateških razvojnih ciljeva turizma i zdravstva. Namjera je kongresa konkretno pripremiti Hrvatsku i u skoroj je budućnosti otvoriti prema novom tržištu korisnika zdravstvenog turizma (od približno 500 milijuna stanovnika). Na kongresu će se stoga ukazati na moguće opasnosti daljnjeg razvoja zdravstvenog turizma bez sustavnog praćenja njegovih razvojnih učinaka, kao i bez detaljne razrade mogućih scenarija njegova razvoja u bližoj ili daljoj budućnosti.

U nastojanju da se Hrvatska što prije uključi na međunarodno tržište profitno orijentiranih zdravstvenih usluga prema nerezidentima, pojavljuje se problem erozije socijalne komponente sustava zdravstvene zaštite namijenjene rezidentima, kao i pitanje sposobnosti Hrvatske da zaštiti javni interes u pogledu dostupnosti zdravstvene zaštite svim svojim građanima, što je uređeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske.

"Imajući u vidu aktualna nastojanja u razvoju zdravstvenog turizma u Hrvatskoj iz kojih se iščitava želja za što višom komercijalizacijom zdravstvenih usluga putem turizma, kongres ukazuje na slabosti i prijetnje koje proizlaze iz takvih nastojanja te na nužnost usklađenog razvoja zdravstvenog turizma i zdravstvenog sustava kako se ne bi narušio javni interes", poručio je izvr. prof. dr. sc. Oliver Kesar, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

"Sadašnja hrvatska turistička stvarnost jest takva da je dosegla točku kada je nužno promovirati vlastiti model rasta hrvatskoga turizma. Grijeh je nastaviti s praksom da se hrvatska ljepota prodaje kao gola sirovina. Mnoga su vrijedna hrvatska ostvarenja u najvećoj mjeri izrasla upravo iz autentičnoga nasljeđa, pa bi trebalo učiniti sve da se takva ostvarenja dogode i na području razvoja hrvatskoga turizma", rekao je mr. sc. Darko Vlahović.

U Znanstvenom odboru kongresa predsjednik znanstvenog odbora je akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a članovi znanstvenog odbora su:

- akademik Marko Pećina, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, tajnik Razreda za medicinske znanosti

- akademkinja Vida Demarin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za

medicinske znanosti

- prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić, predsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske

- dr. sc. Damir Knjaz, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- dr. sc. Dražen Čular, prodekan, predstojnik Instituta za kineziologiju, Kineziološki

fakultet Sveučilišta u Splitu

- prof. dr. sc. Zrinka Tarle, prodekanica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- doc. dr. sc.Vladimir Mozetič, dr. med., predsjednik Klastera zdravstvenog turizma

Kvarnera

- prof. dr. sc. Stjepan Heimer, potpredsjednik Zagrebačkog saveza sportske rekreacije Sport za sve

- prof. dr. sc. Oliver Kesar, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- prof. dr. sc. Fedor Šantek, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditelj

znanstvene baze KBC-a Zagreb

- mr. sc. Goran Ivanišević, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Odbor za

zdravstveni turizam i lječilišnu medicinu

- mr. sc. Zdenko Šipić, Hrvatski savez sportske rekreacije Sport za sve, predsjednik

zdravstvene komisije, potpredsjednik Health Management komisije EFCS-a.

Kongres realizacijom podržava djelovanje Saveza gluhoslijepih osoba Dodir (www.dodir.hr) u cilju promicanja interesa gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj i izvan nje, ostvarivanjem njihovih temeljnih ljudskih prava na edukaciju, rehabilitaciju, komunikaciju i socijalizaciju. Budući da se odlukom organizatora za kongres ne naplaćuju kotizacije, donacije za Dodir moguće je ostaviti prilikom ulaska u dvoranu 4. srpnja, u za to predviđene kutije.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti