Virovitica: Misija i ciljevi Udruge invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom

Projekt udruge 'Pružimo podršku sigurnosti starim i nemoćnim osobama' vrijedan je 103.000 kuna, a odobrilo ga je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 

Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Virovitica osnovana je 1970. godine na inicijativu već umirovljenih invalida rada.

Djeluje na području Grada Virovitice i šest općina - Suhopolje, Gradina, Voćin, Špišić Bukovica, Lukač i Pitomača, s misijom promicanja i zaštite prava osoba s invaliditetom, unapređenja njihovog položaja te rada na prevenciji nastanka ozljeda na radu.

Marija Kelečić, sadašnja predsjednica Udruge, postala je njezinim članom 1983. godine, dok je još bila u radnom odnosu. Potaknuta vlastitim iskustvom nepravde i uvjerenjem da su invalidi rada uvijek sposobni za rad pod određenim uvjetima i da s preostalom radnom sposobnosti mogu zaraditi svoju mirovinu samo ako im društvo pruži priliku i uvjete rada, počela je aktivno raditi u Udruzi.

"Prvo što sam aktivirala sa svojim suradnicima je kontrola županijske inspekcije zaštite na radu. U to vrijeme nisam znala ni upaliti računalo, no moja upornost i volja da pomognem osobama koje su bile izložene istim problemima kao ja te volja za znanjem da nikada nije kasno nešto naučiti, pribjegla sam edukaciji na računalu da mogu kvalitetno i na vrijeme odrađivati zadane mi zadatke. Kupila sam računalo od moje male mirovine i tako sjetih se riječi Marice Mirić, koja nam je na jednoj edukaciji za pisanje projekata kazala: 'Što ne znam - pitat ću, ako ne znam - naučit ću i sve mogu ako hoću!' Poslije moga prvog napisanog projekta Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, kojeg sam napisala rukom i poslala, i dobila, počela sam pisati na računalu i savladala svu moguću tehniku rada“, objasnila je Kelečić svoje prve korake u radu Udruge.


 

Prije nje predsjednici Udruge bili su Drago Horvat, Hildo Fernardi, Josip Pavelić i Branko Golub.

"Danas Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom ima strogo razrađen dugoročni poslovni plan aktivnosti, koje kroz razne projekte i programe lokalnih zajednica i raznih ministarstava pružamo svojim članovima. Ali ne samo njima, nego i ostalim građanima“, nadodala je.

Budući da Udruga obuhvaća pretežno stariju populaciju, okrenuli su se pružanju raznih socijalnih usluga za stare i nemoćne osobe.

"Kao predsjednica Udruge zalažem se za ravnopravnije mogućnosti svih građana na području Virovitičko-podravske županije. Momentalno imamo tri projekta: jedan Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku te dva projekta lokalnih zajednica vezano za obilježavanje Dana starijih osoba i Nacionalnog dana invalida rada, kao i za financijsku potporu za osnovnu djelatnost“, rekla je Kelečić.

Projekt 'Pružimo podršku sigurnosti starim i nemoćnim osobama' vrijedan je 103.000 kuna, a odobrilo ga je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nositelj je Udruga, a provodi se u partnerstvu s Gradom Viroviticom. Predstavljen je u prostorijama Udruge u siječnju od strane predsjednice, a provodit će se na godinu dana na području Virovitičko-podravske županije, odnosno na području naselja Borova, grada Virovitice, Rezovca, Kapana te Trapinske. Projektne aktivnosti predviđene su za sve osobe starije od 60 godina, a obuhvaćaju pomoć u obavljanju kućanskih poslova, posredovanje između starijih osoba i institucija, pravne informacije s kojima se susreću starije osobe, psihološku pomoć te radno-terapijske aktivnosti. Najavljeno je da će se na kraju provedbe projekta održat okrugli stol na koji će biti pozvani svi korisnici, zaposleni, kao i svi čimbenici u lokalnoj zajednici koji mogu pridonijeti poboljšanju položaja osoba s invaliditetom te starih i nemoćnih osoba u županiji.

Kako nadalje objašnjava, Udruga surađuje na razini Grada Virovitice i lokalnih zajednica sa svim čimbenicima koji na bilo koji način mogu doprinijeti kvalitetnijem radu i održivosti Udruge.

Najvažniji suradnici su nam Centar socijalne skrbi, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Županijski ured za zaštitu na radu, javni mediji, Hrvatski savez udruga invalida rada jer sva pravna pitanja i probleme rješavamo preko Saveza, zatim Zajednica saveza osoba s invaliditetom i škola za djecu s teškoćama u razvoju. Zalažemo se za njihovo zapošljavanje, jer je gotovo nemoguće da dijete koje završi školu po posebnim programima se i zaposli. Također surađujemo i sa Županijskim uredom za ravnopravnost spolova“, rekla je.

Udruga je uključena u Hrvatski savez udruga invalida rada od 18. prosinca 1997. te uživa njegovu stalnu podršku kroz pravna savjetovanja.

Našim članovima pružamo kontinuirano usluge posredovanja između pravnika i Udruge, usluge kopiranja dokumenata, pisanje zamolbi, žalbi. Kroz projekte pružamo druženje, kreativne radionice, usluge pomoći u kući starim i nemoćnim osobama, edukativna i psihosocijalna predavanja. Udruga posjeduje rješenje Županijskog ureda za pružanje minimalnih uvjeta socijalnih usluga jer posjeduje vlastiti prostor, ljude spremne da svoje slobodno vrijeme daruju za dobrobit članova i društva. Naša suradnja s Hrvatskim savezom udruga invalida rada je bez ikakve mrlje na našim odnosima i suradnje od 2003. godine, od kada sam ja kao predsjednica. Najveći problem Udruge je što nemamo osigurana sredstva za hladni pogon i zaposlenu osobu koja bi bila u Udruzi, jer pritisak na nas koji radimo volonterski je nemoguće izdržati. Kao predsjednica moram voditi računa da osiguram sredstva za normalno funkcioniranje Udruge pa sam veliki dio vremena posvećena praćenju i pisanju projekata i programa te izvještaja, dopisa i svih poslova koje zahtijeva Zakon o udrugama. Moje mišljenje o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom je da se zakoni donose, ali se ne provode“, objasnila je rad i funkcioniranje Udruge.

Problem za daljnji napredak vidi i u činjenici da živimo u dosta pasivnom i slabo industrijski razvijenom području.

Nekada je Virovitica imala tri zaštitne radionice gdje su invalidi rada i ostale osobe s invaliditetom našle svoje mjesto i nisu bili na teret državi i društvu“, napomenula je za kraj.

Danas udruga ima 169 aktivnih članova, a godišnja je članarina 40 kuna. Redovni član može postati svatko tko ima rješenje o invalidnosti, povrede na radu ili invalidske mirovine, a podupirajući član može biti svaki građanin koji svojim radom i znanjem želi poduprijeti rad Udruge.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti