50. rođendan HSUIR-a: U zadnje dvije godine porastao je broj invalida rada

Josip Petrač, predsjednik HSUIR-a, naglasio je da osobe s invaliditetom žele provoditi vrijeme sa sličnima sebi, a jedino putem udruge mogu ostvarivati svoja prava, zadovoljiti svakodnevne potrebe i interese, te ostvariti resocijalizaciju 

Josip Petrač i Anka Slonjšak

U Hrvatskoj ima oko 500.000 osoba s invaliditetom, od čega je oko 60 posto invalida rada i njihov je broj znatno porastao u zadnje dvije godine, a iako još nema analize o kakvoj je vrsti invaliditeta riječ, pretpostavlja se da je pomiješana s modernim tehnologijama, istaknuto je u utorak na obilježavanju 50 godina rada Hrvatskog saveza udruga invalida rada (HSUIR).

Hrvatski savez udruga invalida rada – HSUIR djeluje od 1967. godine, a nastao je kao reakcija na tada proizašle probleme i sve teži položaj invalida rada.

Osnovni ciljevi Saveza su promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti invalida rada, uključivanje što većeg broja invalida rada u rad udruga, ekonomska, socijalna, zdravstvena i pravna sigurnost invalida rada, te jednake mogućnosti invalidima rada.

Predsjednik Hrvatskog saveza udruga invalida rada Josip Petrač podsjetio je na povijest Saveza, rekavši da ta organizacija trenutno okuplja 36 temeljnih udruga, s više od 27.000 članova, koje djeluju u lokalnim zajednicama diljem Hrvatske.

U proteklih 50 godina putem Hrvatskog saveza udruga invalida rada kao krovne organizacije, artikulirali su se svi problemi koje imaju invalidi rada, i na lokalnom i na regionalnom području, a HSUIR je kontinuirano radio na njihovom rješavanju putem zagovaranja javnih politika, davanjem inicijativa za izmjene i dopune postojećih Zakona i predlaganja novih, istaknuo je Petrač.

Naglasio je da osobe s invaliditetom žele provoditi vrijeme sa sličnima sebi, a jedino putem udruge mogu ostvarivati svoja prava, zadovoljiti svakodnevne potrebe i interese, te ostvariti resocijalizaciju nakon proživljene traume u društvo.

 

Državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Marija Pletikosa rekla je da je iz izvješća o provedbi strategije vidljivo da se kontinuirano unapređuje zakonodavni okvir kako bi se osigurala što veća zapošljivost osoba s invaliditetom.

Iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vidljivo je da je u 2015. zaposleno ukupno 2613 osoba s invaliditetom, što je 39 posto više nego 2014., dodala je. 

Državna tajnica Pletikosa također je podsjetila da je zbog osiguranja što većeg stupnja neovisnosti osoba s najtežom vrstom i stupnjevima invaliditeta koje žive u svojim obiteljima, Ministarstvo od 2006,. godine osigurava uslugu osobne asistencije, istaknuvši da je u ovom trenutku uključeno 1488 osoba.

U provedu programa uključene su i udruge invalida rada kao i Savez, s ciljem osiguranja većeg stupnja socijalne uključenosti.

U svrhu veće zaštite osoba s invaliditetom, izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi predviđa se mogućnost ostvarivanja prava na status njegovatelja bračnom i izvanbračnom drugu osoba s invaliditetom, rekla je Pletikosa.

Najavila je da će u idućem razdoblju i izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi, za koji je u tijeku javna rasprava, osigurati da se plaća ne uračunava u prihod prilikom utvrđivanja uvjeta za izdavanja prava na invalidninu. Time će se, ocijenila je, sigurno bitno  promijeniti odnos prema zapošljavanju osoba s invaliditetom. Primjena propisa predviđena je od 1. siječnja 2018. godine.

"Invaliditet se može dogoditi svakome zato je posebna odgovornost svih nas koji na bilo koji način djelujemo u javnom životu, truditi se da poboljšamo uvjete rada svih naših radnika", naglasila je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević.

 

Čestitala je Savezu na visokoj obljetnici rada i zahvalila na predanom angažmanu koji iskazuju svakodnevno kroz različite pravne savjete i druge javne usluge, radionice i pokušaje rehabilitacije osoba koje su kroz radni vijek stekle invaliditet, te im je poželjela uspjeh u daljnjem radu i zadovoljne korisnike koji, ustvrdila je, znače zadovoljno društvo.

Ljubica Lukačić, saborska zastupnica i izaslanica premijera Andreja Plenkovića, osvrnula se na pozitivne pomake kada je riječ o zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom te najavila nove mjere Vlade RH koje će bitno olakšati život cjelokupne OSI populacije.

Hina / In Portal

 

Povezane vijesti