Dobra vijest: Raste zapošljavanje osoba s invaliditetom

Razvojem novih modela profesionalne rehabilitacije, primjenom poticajnih mjera za zapošljavanje i obrazovanje nezaposlenih osoba s invaliditetom uz podizanje svijesti javnosti i poslodavaca o kompetencijama i radnim mogućnostima osoba s invaliditetom, nastoji se olakšati njihov pristup tržištu rada

Iz evidencije nezaposlenih osoba Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine zaposleno je ukupno 1. 026 osoba s invaliditetom što čini 0.9 % ukupne populacije zaposlenih osoba iz evidencije Zavoda. U istom razdoblju 2012. godine , zaposleno je 811 osoba s invaliditetom, što je činilo 0.7 % ukupne populacije zaposlenih osoba s evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Time je vidljivo kako je u prvom polugodištu 2013.  godine došlo do povećanja zapošljavanja osoba s invaliditetom u odnosu na isti period 2012. godine za 20,95%.

Razvojem novih modela profesionalne rehabilitacije, primjenom poticajnih mjera za zapošljavanje i obrazovanje nezaposlenih osoba s invaliditetom uz podizanje svijesti javnosti i poslodavaca o kompetencijama i radnim mogućnostima osoba s invaliditetom, nastoji se olakšati njihov pristup tržištu rada. Uz primjenu načela sveobuhvatnosti i pristupačnosti usluga osobama s invaliditetom, Zavod aktivno sudjeluje u razvoju socijalnog modela profesionalne rehabilitacije.
U svome radu s osobama s invaliditetom i drugim dionicima na tržištu rada Zavod primjenjuje individualni i partnerski pristup. U cilju rješavanja problema zapošljavanja osoba s invaliditetom, u svim područnim uredima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje rade savjetnici za posredovanje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, posebno educirani u tom području, dok u Središnjem uredu Zavoda djeluje Odsjek za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s faktorima otežane zapošljivosti koji stručna dostignuća iz područja profesionalnog usmjeravanja i profesionalne rehabilitacije nastoji prenijeti u direktni rad sa korisnicima.

In-Portal