Ministarstvo Milanke Opačić otvara dijalog s mladima

Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio njihov položaj

Ulaskom u Europsku uniju u Hrvatskoj se i službeno počeo provoditi strukturirani dijalog s mladima. To je proces u kojem se tijela javne vlasti, uključujući i institucije Europske unije, savjetuju s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u nekom području.
Proces se opisuje kao “strukturirani” zato što su teme i vrijeme savjetovanja s mladim ljudima unaprijed dogovoreni: kroz 18-mjesečni ciklus održavaju se redovita događanja u kojima mladi mogu iznositi svoja mišljenja o dogovorenim temama u dijalogu s drugim mladima i predstavnicima nacionalnih i europskih institucija. Tema ovog ciklusa strukturiranog dijaloga je društvena uključenost mladih.
Na europskoj razini strukturirani dijalog povezuje Europsku komisiju, zemlje članice i nacionalna vijeća mladih te Europski forum mladih. Na razini zemalja članica, nacionalne radne skupine (sastavljene od mladih, predstavnika organizacija mladih, tijela vlasti i znanstvenih institucija) provode savjetovanja s mladima i tim sadržajem doprinosi procesu na europskoj razini. Nacionalna radna skupina za provedbu strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj trenutno okuplja predstavnike Ministarstva socijalne politike i mladih, Agencije za mobilnost i programe EU i Mreže mladih Hrvatske.
U ovoj fazi svi zainteresirani mogu sudjelovati ispunjavanjem upitnika kojim se žele dobiti prijedlozi o tome kako povećati društvenu uključenost mladih, osobito onih koji nisu zaposleni niti se školuju ili osposobljavaju. No strukturirani dijalog nije samo ispunjavanje upitnika već prostor za pravu interakciju između mladih i donositelja odluka. Stoga će Nacionalna radna skupina u budućnosti organizirati različite aktivnosti kako bi što veći broj mladih iz cijele zemlje mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke na smislen i zabavan način.
Za sva pitanja o provedbi strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj Ministarstvo socijalne politike i mladih otvorilo je adresu: dijalogsmladima@gmail.com. Više informacija o procesu strukturiranog dijaloga u Europi možete dobiti na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih.

Izvor: mspm