Bliss simbol: Nova metoda komunikacije u Udruzi cerebralne i dječje paralize Leptirići

Bliss je grafički jezik kojemu je prvotni cilj bio stvoriti jednostavan međunarodni pomoćni jezik, koji omogućuje učenje između različitih jezičnih zajednica

 

Udruga cerebralne i dječje paralize doline Neretve Leptirići za svoje članove započinje primjenjivati novu metodu komunikacije – Bliss simbol kartu.

Bliss je grafički jezik koji je izumio Charles K.Bliss 1949. godine. Prvotni cilj mu je bio stvoriti jednostavan međunarodni pomoćni jezik, koji omogućuje učenje između različitih jezičnih zajednica.

Međutim, od 1970-ih Bliss simboli su postali popularni kao metoda za poučavanje osoba s invaliditetom da komuniciraju. Bliss jezik je logička struktura kojem su temelj skupina grafičkih elemenata koji se mogu kombinirati i oblikovati u Bliss riječ te samim time i rečenicu. Bliss riječi su sklopljene u riječnik koji se koristi u svakodnevnoj komunikaciji osobama koje ne mogu govoriti.

Termin s educiranim terapeutom može se dogovoriti na broj mobitela: 095 8587 087.

A. Blažinović