Udruga Mali princ: Projekt 'I ja imam svoje ja' za sretniji život djece s teškoćama u razvoju

Projekt uključuje osnaživanje djece za aktivnu participaciju i izražavanje vlastitog mišljenja kroz strukturirano provođenje slobodnog vremena i psihosocijalnu podršku

 

U sklopu projekta 'I ja imam svoje ja: pravo djece na integraciju i aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici' (II. faza provedbe), Udruga Mali princ organizirala je sastanak projektnog tima, na kojem su predstavljene glavne projektne aktivnosti koje uključuju osnaživanje djece kroz strukturirano provođenje slobodnih aktivnosti uz stručnu podršku, kreativne ekološki osvještene radionice za djecu s ciljem izražavanja njihovih prava i mišljenja, te edukacija o pravima djece u završnoj fazi projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 50.000 kuna, a provodi se u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad, Srednjom školom Ivan Švear te tvrtkom Ivakop d.o.o.

Sastanak projektnog tima je održan u utorak, 23. siječnja 2018., s partnerima i suradnicima. Na sastanku su prisustvovali partneri Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad, ravnateljica Martina Cuvaj, te suradnici na projektu tvrtka Ivakop d.o.o., direktorica Sanja Radošević, uz voditeljicu stručne službe Andreu Chircovici i voditeljicu projekta Srđanu Šimac. Opći cilj projekta je promicanje prava djece s teškoćama u razvoju kroz edukaciju, integraciju i sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti projekta uključuju osnaživanje djece s teškoćama za uspješnu aktivnu participaciju i izražavanje vlastitog mišljenja kroz strukturirano provođenje slobodnog vremena i psihosocijalnu podršku. Nakon toga slijede kreativne, ekološki osviještene radionice za izražavanje prava i mišljenja djece u suradnji sa Srednjom školom Ivan Švear. Kroz ciklus kreativnih radionica 'Da mi je zlatna ribica' ostvarit će se međusobna integracija, osjećaj prihvaćanja, tolerancije, razumijevanja, uvažavanja, prijateljstva i pripadnosti vršnjačkim skupinama, koji su neizostavni i ključni segmenti za kvalitetan dječji rast i razvoj. Uz pomoć roditelja i volontera, djeca će dobiti priliku u poticajnoj i podražavajućoj okolini, izreći svoja mišljenja, potrebe i želje, kroz fotografiju u suradnji s klubom Kreativci-perspektivci, koji djeluje u sklopu Trogodišnjeg programa u Udruzi.

Kreativni radovi djece (uokvirene fotografije koje prikazuju mišljenja i stavove djece), bit će predstavljeni javnosti kroz sudjelovanje na kulturno-zabavnim manifestacijama i izložbama čime će participacija djece biti podignuta na razinu cjelokupne lokalne zajednice. U završnoj fazi projekta održat će se edukacija o pravima djece koju provodi partner na projektu, Centar za socijalnu skrb.

Anita Blažinović