HSUIR: Važni sastanci obilježili su treći dan nacionalne kampanje Tjedan dana s invalidima rada

Jedan od ciljeva kampanje, čija je intencija unaprijediti položaj invalida rada u društvu, jest i održavanje radnih sastanaka s institucijama koje vode brigu o osobama s invaliditetom

 

U sklopu Nacionalne kampanje Tjedan dana s invalidima rada, predstavnike HSUIR-a primila je u srijedu, 21. 03. 2018. saborska zastupnica Ljubica Lukačić. Sastanku su nazočili predsjednik HSUIR-a Josip Petrač, izvršni direktor Leke Sokolaj, dopredsjednica Marica Mirić, predsjednica UIR Zagreba Nada Vorkapić i predsjednik UIR Donja Stubica Stjepan Ključariček.

Na radnom sastanku predstavnici HSUIR-a razgovarali su sa saborskom zastupnicom Lukačić o problemima s kojima se susreću invalidi rada, predstavili su joj dosadašnje aktivnosti, te je upoznali s planovima za dalje, kako bi poboljšali društveni položaj kako invalida rada, tako i svih osoba s invaliditetom.

Ovom prilikom razgovaralo se o prijedlogu izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju, te su predstavnici HSUIR-a izrazili potrebu da budu uključeni u radnu skupinu, jer je nužno da budu involvirani u izmjene i dopune toga Zakona. Zastupnica Lukačić je ustvrdila da je Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju već na javnoj raspravi i da treba hitno reagirati.

Također se raspravljalo o nazivlju zakona o financiranju udruga koji je u izradi. Okvirno je dogovoreno kako bi naziv trebao biti Zakon o financiranju saveza i udruga osoba s invlaiditetom.

Predstavnike Hrvatskog saveza udruga invalida rada primio je i ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić, a na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj suradnji i u tom kontekstu o aktivnostima u izradi propisa iz područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Kako prenosi Hina, predstavnici Hrvatskog saveza udruga invalida rada, na čelu s predsjednikom Josipom Petračem, u potpunosti su podržali sve izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i podzakonskih akata, koje su trenutno u postupku donošenja, kaže se u priopćenju iz Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Cilj tih izmjena je olakšati uključivanje nezaposlenih osoba s invaliditetom u postupak profesionalne rehabilitacije i ujedno omogućiti da se sredstva prikupljena s osnove novčane naknade zbog neispunjenja kvotne obveze mogu koristiti i za razvoj sustava profesionalne rehabilitacije, a ne samo za isplatu poticaja za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Time će se, ističu iz ministarstva, osigurati jačanje kapaciteta centara za profesionalnu rehabilitaciju, uvođenje novih metoda i tehnika profesionalne rehabilitacije, te tako olakšati pristup osobama s invaliditetom na tržište rada.

Jedan od ciljeva kampanje Tjedan dana s invalidima rada, čija je intencija unaprijediti položaj invalida rada u društvu, jest i održavanje radnih sastanaka s institucijama koje vode brigu o osobama s invaliditetom.

Hrvatski savez udruga invalida rada krovna je udruga koja djeluje već 50 godina i okuplja 36 članica sa ciljem zaštite i unapređenja prava svih osoba s invaliditetom, posebice invalida rada.

Anita Blažinović