HSUIR: Drugi dan Nacionalne kampanje obilježen radnim sastankom u Ministarstvu uprave

Tema sastanka bila je pitanje sustavnog financiranja osnovne djelatnosti saveza i udruga osoba s invaliditetom, te prijedlog Nacrta Zakona o udrugama osoba s invaliditetom

 

Drugi dan u sklopu Nacionalne kampanje pod nazivom Tjedan dana s invalidima rada, koju je organizirao Hrvatski savez udruga invalida rada povodom Nacionalnog dana invalida rada, obilježen je sastankom u Ministarstvu uprave u Zagrebu, Maksimirska cesta 63.

Od strane HSUIR-a nazočili su predsjednik Josip Petrač i izvršni direktor Leke Sokolaj, uz predsjednicu Udruge invalida rada Zagreba Nadu Vorkapić.

Kampanja Tjedan dana s invalidima rada ima za cilj informirati javnost o općim i posebnim problemima invalida rada, te u tom smislu predložiti rješenja, uz unaprjeđenje njihova položaja u društvu.

Nakon sastanka u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 19. ožujka, o kojem smo objavili tekst, radni sastanak u Ministarstvu uprave 20. ožujka bio je zatvoren za medije po želji nadležnih iz samog Ministarstva.

Kako smo saznali od strane HSUIR-a, tema sastanka bila je pitanje sustavnog financiranja osnovne djelatnosti saveza i udruga osoba s invaliditetom, te prijedlog Nacrta Zakona o udrugama osoba s invaliditetom od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Klaudija Klanjčić