Ministarstvo za socijalnu politiku: Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih i regionalnih volonterskih centara

Ukupna planirana vrijednost Poziva je 2.400.000 kuna, a rok za dostavu prijava je 30. travnja 2018.

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva sve zainteresirane udruge usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske. Rok za dostavu prijava je 30. travnja 2018. godine.
Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.400.000 kuna. 

Udruge mogu prijaviti projekt lokalnog volonterskog centra za sljedeće aktivnosti: aktivnosti usmjerene na izobrazbu građana, volontera i organizatora volontiranja na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja za koordinatora volontera, aktivnosti usmjerene na poticanje razvoja volonterstva u onim područjima u kojima isto još nije dovoljno razvijeno, uzimajući u obzir specifičnosti i potrebe lokalne zajednice, aktivnosti usmjerene na osposobljavanje organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem i promociju potvrde, aktivnosti usmjerene na organizaciju volonterskih programa za studente i učenike srednjih škola (ukoliko u lokalnoj zajednici nema ni jedne srednje škole, onda učenike osnovnih škola) tijekom školskih praznika u županijama koje pokrivaju lokalni volonterski centri, aktivnosti usmjerene na promociju prakse i vrijednosti volontiranja - provođenje volonterskih akcija, kampanja, dodjela nagrada za najbolje volontere, te širenje informacija o dobrobiti volonterskog rada, aktivnosti usmjerene na razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada - osnivanje baze podataka volontera i organizatora volontiranja.

Udruge mogu prijaviti projekt regionalnog volonterskog centra za sljedeće aktivnosti: aktivnosti usmjerene na izobrazbu građana, volontera i organizatora volontiranja na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja za koordinatora volontera, aktivnosti usmjerene na osposobljavanje organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem, aktivnosti usmjerene na organizaciju volonterskih programa za studente i učenike srednjih škola (ili učenike osnovnih škola ukoliko u lokalnoj zajednici nema srednje škole), aktivnosti usmjerene na organizaciju volonterske pomoći u učenju (instrukcija) djeci iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji, aktivnosti usmjerene na promociju prakse i vrijednosti volontiranja, aktivnosti usmjerene na razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, aktivnosti usmjerene na institucionalno priznavanje volonterskog rada, zagovaranje i zastupanje, aktivnosti usmjerene na istraživanje i razvoj volonterstva, aktivnosti usmjerene pružanju podrške lokalnim volonterskim centrima te praćenja rada lokalnih volonterskih centara na području koje se pokriva programom regionalnog volonterskog centra, raspodijeljeno prema gravitaciji područja ka četiri velika grada u Republici Hrvatskoj.

Prijava na Poziv ostvaruje se putem stranice www.financijskepodrske.hr.

Božica Ravlić