Anketa: Prilagođenost turističke ponude Republike Hrvatske osobama s invaliditetom

Republika Hrvatska se svrstava u poznate turističke destinacije, no iz perspektive osoba s invaliditetom područje prilagođenosti turističkim atrakcijama još uvijek je jedno od najneuređenijih

 

Osobe s invaliditetom najveća su manjinska skupina turista u svijetu, a njihov broj predstavlja veliki turistički potencijal za svaku zemlju. Pristupačni turizam omogućava svima, bez izuzetaka, da na dostojanstven način koriste turističke usluge. Republika Hrvatska se svrstava u poznate turističke destinacije, no iz perspektive osoba s invaliditetom područje prilagođenosti turističkim atrakcijama još uvijek je jedno od najneuređenijih.

Katarina Drk, studendica druge godine specijalističkog diplomskog studija "Menadžment turizma i sporta" na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, za svoj završni rad je odabrala temu "Prilagođenost turističke ponude Republike Hrvatske osobama s invaliditetom". Ukoliko ste osoba s invaliditetom, ili poznajete neku osobu s invaliditetom proširite anketu te pomognite u izradi predloženog završnog rada.

Anonimna anketa za potrebe istraživanja dostupna je na poveznici docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeczZpFRKx70Y0O0ka_It2GxIqPjm0pRJYGRt2wVmaEPafgmw/viewform?c=0&w=1.

Rezultati ovog istraživanja podnijeti će se turističkim zajednicama na području RH kako bi se utjecalo na promjene, i ponudu sadžaja prilagođenih osobama s invliditetom.
Svojim odgovorima pomažete učiniti turizam pristupačnijom za osobe s invaliditetom.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti