Kutina: Udruga osoba s invaliditetom traži deset radnica

Projekt 'Zaželi – program zapošljavanja žena' u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva

 

Udruga OSI - osoba s invaliditetom Kutina objavila je Javni natječaj za prijam u radni odnos deset radnica za pomoć starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom), na određeno vrijeme radi novootvorenih poslova – 24 mjeseci, na projektu 'Zaželi - program zapošljavanja žena' – za potrebe provedbe financiranih aktivnosti po projektu 'Žena nije sjena'.

Zaposlenje obuhvaća puno radno vrijeme, u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz u cijelosti.

Uvjeti na radnom mjestu podrazumijevaju rad na jednom mjestu.

Razina obrazovanja posloprimca može biti osnovna škola - niži razredi, završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, a radno iskustvo nije važno.

Mjesto rada obuhvaća područje djelovanja Udruge - Grad Kutina, Grad Popovača, Općina Velika Ludina, Općina Lipovljani – prema mjestu stanovanja.

Opis poslova obuhvaća:  

- pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština

- pomoć u pripremi obroka u domaćinstvima krajnjih korisnika

- održavanje čistoće prostora u domovima krajnjih korisnika

- pomoć pri osobnoj higijeni krajnjeg korisnika (oblačenje, korištenje higijenskih sredstava i sl.)

- pomoć u socijalnoj integraciji krajnjeg korisnika

- obavljanje administrativnih poslova za krajnjeg korisnika (odlazak u poštu, u ljekanu, plaćanje računa i sl.)

- pružanje podrške krajnjih korisnicima kroz razgovoore i uključivanje u razne društvene aktivnosti.

Uvjeti za primanje u radni odnos:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- nezaposlene žene koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (neovisno o dužini evidencije) s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, romske nacionalne manjine, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji te odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, beskućnice, samohrane majke.

Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:

- životopis

- zamolbu za posao

- presliku osobne iskaznice

- presliku dokaza o završenom školovanju

- potvrdu HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog natječaja)

- dokaz o radnom stažu.

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 044/625-598 ili preko email adrese: udruga-osi@hi.t-com.hr.

 Napomena: Odabrane kandidatkinje obavezne su pohađati i završiti program osposobljavanja koji je financiran iz projekta.

Osobe koje se prijavljuju na Natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu osobno ili poštom, u roku od 15 dana od objave Natječaja na stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom 'ZA NATJEČAJ – ZAŽELI - program zapošljavanja žena', na adresu: Udruga OSI Kutina, A. Šenoe 2, 44320 Kutina.

 Uz prijavu je potrebno priložiti dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini ( npr. osoba s invaliditetom – rješenje o invaliditetu itd.)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima, kao i o daljnjem tijeku Natječaja biti obavješteni u zakonskom roku.

Projekt 'Zaželi – program zapošljavanja žena' u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 5. srpnja.

Klaudija Klanjčić