Koja je uloga Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom?

PITANJE: P. H. (36) Suprug ni nakon godina liječenja te dokazivanja svog stanja ne može dobiti invalidsku mirovinu. On je ovisan o mojoj pomoći, a liječenje dugo traje i ne vidimo mu kraj. 


Radno je potpuno nesposoban. Živimo u malom mjestu i ne znamo kome se obratiti za pomoć. Srećom, pomažu nam njegovi roditelji, jer sam nezaposlena. Najčešće ja nosim papire kojima dokazujem njegovu bolest, ali često me samo šalju od vrata od vrata i nitko ne učini ništa. Nemamo informacija i zato vas pitam koja je uloga Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom? Bila sam u Centru za socijalnu skrb, ali ni tamo nisam dobila nikakvu pomoć. 

ODGOVOR: U Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom provodi se vještačenje sukladno Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14 i 95/15) kojim je propisano:
- vještačenje je utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe;
- vještačenje se provodi u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja, kao i u svrhu ostvarivanja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja kada je to propisano ovim Zakonom ili posebnim propisom;
- vještačenje se provodi na zahtjev nadležnog tijela koje odlučuje o pravima u ranije navedenim područjima, a za ostvarivanje kojih je potreban nalaz i mišljenje tijela vještačenja;
- vještačenje obavljaju Vijeća vještaka/Vijeća viših vještaka: doktori medicine, socijalni radnici, psiholozi, stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila i pedagozi.
Ovisno o postupcima za ostvarivanje prava, potrebno je obratiti se u sljedeće institucije:
U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje podnose se zahtjevi za:
- utvrđivanje radne sposobnosti;
- utvrđivanje postotka oštećenja organizma/tjelesnog oštećenja;
- za znak pristupačnosti i cestarinu;
- utvrđivanje prava na staž s produljenim trajanjem;
- uvećani dječji doplatak.
U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje podnose se zahtjevi
za ostvarivanje prava na dopust ili rad u polovici punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i prijenos prava iz Zakona o potporama na jednog roditelja
U Centru za socijalnu skrb podnose se zahtjevi za ostvarivanje prava na:
- osobnu invalidninu;
- doplatak za pomoć i njegu (puni i smanjeni opseg);
- status roditelja njegovatelja/Status njegovatelja
- naknada do zaposlenja;
- socijalne usluge (pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana - intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja – integracija, boravak, smještaj, organizirano stanovanje).
U Uredima državne uprave podnose se zahtjevi za ostvarivanje prava na:
- zdravstvenu zaštitu;
- prava prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata (RVI, znak pristupačnosti, stupanj ortopedskog dodatka, uzrok smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potreba njege i pomoći druge osobe…).

In Portal