Brodsko-posavska županija zapošljava 49 pomoćnika u nastavi

Prednost pri odabiru imat će kandidati koji su završili program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati prema minimalnim elementima programa edukacije

 

U sklopu projekta "S osmijehom u školu 3" – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području Brodsko-posavske županije, koji je prijavljen na Natječaj "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.", u okviru Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. – 2020., raspisuje se Javni poziv za 49 pomoćnika/pomoćnica za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju.

Uvjeti su minimalno završena srednja stručna sprema i nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisanih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslika), domovnicu (preslika), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), obostrana preslika osobne iskaznice, potvrda o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati.

Opis poslova: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s roditeljima, učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu.

S odabranim kandidatima za pomoćnika/icu u nastavi, škole će sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Međusobna prava i obveze te detaljan opis posla koji će pomoćnik u nastavi obavljati  regulirat će se Ugovorom o radu na određeno vrijeme.

Prednost pri odabiru imat će kandidati koji posjeduju dokaz (potvrda ili certifikat) o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati prema minimalnim elementima programa edukacije.

Mjesto rada:

Osnovna škola"Vladimir Nazor", Adžamovci – 1 izvršitelj

Osnovna škola "Antun Matija Reljković" Bebrina – 2 izvršitelja

Osnovna škola "Matija Antun Relković", Davor – 4 izvršitelja

Osnovna škola "Viktor Car Emin" Donji Andrijevci – 1 izvršitelj

Osnovna škola Dragalić – 3 izvršitelja

Osnovna škola "Vjekoslav Klaić" Garčin – 4 izvršitelja

Osnovna škola "Mato Lovrak" Nova Gradiška – 6 izvršitelja

Osnovna škola "Ljudevita Gaja" Nova Gradiška – 1 izvršitelj

Osnovna škola Okučani – 2 izvršitelja

Osnovna škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac – 1 izvršitelj

Osnovna škola "Ivan Mažuranić" Sibinj – 4 izvršitelja

Osnovna škola Sikirevci – 2 izvršitelja

Osnovna škola "Josip Kozarac" Slavonski Šamac – 2 izvršitelja

Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Staro Petrovo Selo – 5 izvršitelja

Osnovna škola "Ivan Filipović" Velika Kopanica – 3 izvršitelja

Osnovna škola Markovac Vrbova – 3 izvršitelja

Osnovna škola "Ivan Meštrović" Vrpolje – 1 izvršitelj

Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod – 1 izvršitelj

Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška – 2 izvršitelja

Tehnička škola Slavonski Brod – 1 izvršitelj

Prijave se podnose do 10. kolovoza 2018. preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, s naznakom "Prijava za pomoćnike u nastavi za učenike s TUR", Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti