Kako postati posebni skrbnik djeteta s teškoćama u razvoju

PITANJE: S. C. (47) Javljam se s nadom da mi možete pomoći. Teta sam djevojčice s teškoćama u razvoju. Moj brat i njegova supruga, roditelji djevojčice, potpuno su je zanemarili do te mjere da je više ne vode ni na rehabilitaciju, a otkazali su i terapeuta koji im je dolazio u kuću. 


Vidim njezino stanje, ali ne smijem se miješati zbog vlastitih roditelja o kojima skrbim i koji oduvijek misle kako je brat najbolja osoba na svijetu. Postoji još cijeli niz groznih situacija i neodgovarajućeg odnosa prema djevojčici o kojima ni ne želim pisati. Ne mogu gledati što se događa, pa mi odgovorite što je posebni skrbnik i u kojim slučajevima se dodjeljuje?
ODGOVOR:
Institut posebnog skrbnika u hrvatsko zakonodavstvo uveden je kao odgovor na zahtjeve Konvencije UN-a o pravima djeteta. Povodeći se najboljim interesom djeteta odlučeno je da će se posebni skrbnik dodijeliti djetetu u svim postupcima u kojima postoji mogućnost kolizije interesa roditelja odnosno zakonskih zastupnika i interesa djeteta.
Posebni skrbnik djeteta pred sudom zastupa najbolji interes djeteta. Roditelji ne zastupaju dijete u slučajevima u kojima se djetetu imenuje posebni skrbnik. Imenuje ga sud ili centar za socijalnu skrb u skladu s važećim Obiteljskim zakonom. U postupcima radi zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta, dijete zastupa posebni skrbnik kojeg imenuje sud. Ovi postupci uključuju privremeno povjeravanje djeteta drugoj osobi, oduzimanje prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, povjeravanje djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju ustanovi socijalne skrbi, lišenju prava na roditeljsku skrb.
Člankom 240. Obiteljskog zakona propisano je da će Centar za socijalnu skrb djetetu dodijeliti posebnog skrbnika u sljedećim slučajevima: u bračnim sporovima i u postupcima osporavanja majčinstva ili očinstva, u postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi, pojedinim sadržajima roditeljske skrbi i osobnim odnosima s djetetom kad postoji spor među strankama, u postupku izricanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda (članak 485. Obiteljskog zakona), djetetu u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje, kad postoji sukob interesa između njega i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima, u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između njih kad ista osoba nad njima ostvaruje roditeljsku skrb, stranom državljaninu ili djetetu bez državljanstva koje se bez pratnje zakonskoga zastupnika zatekne na teritoriju Republike Hrvatske, u drugim slučajevima kada je to propisano odredbama toga Zakona, odnosno posebnih propisa ili ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta.
Posebni skrbnik za dijete može biti osoba koja ima položen pravosudni ispit i zaposlena je u centru za posebno skrbništvo, instituciji koja je osnovana temeljem članka 544. – 550. Obiteljskog zakona s ciljem zastupanja djece u bračnim sporovima te drugim sudskim i upravnim postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi, zaštiti imovinskih i osobnih prava djece, kao i u drugim postupcima u kojima je radi zaštite prava i interesa djeteta nužno zastupanje djeteta po posebnom skrbniku.
In Portal