Vukovarski leptirići: Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju traži kineziterapeuta

Rad je usmjeren na socijalizaciju i razvijanje socijalnih vještina djece s teškoćama kroz igru i elemente sporta


Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju 'Vukovarski leptirići' traži kineziterapeuta/kineziterapeutkinju na određeno, puno radno vrijeme za rad u Vukovaru, bez naknade za prijevoz. 
Potrebna zvanja su fizioterapija i kineziologija. Tražena razina obrazovanja je viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat.
Potreban položen stručni ispit te radno iskustvo godinu dana. Opis poslova: provođenje kineziterapije i sportsko rekreacijskih aktivnosti u rehabilitacijske svrhe djece s teškoćama u razvoju. Rad je usmjeren na socijalizaciju i razvijanje socijalnih vještina kroz igru i elemente sporta.
Natječaj je otvoren do 3. kolovoza 2018.; kontakt: e-mailom: tajnik.leptirici@gmail.com.
Kineziterapija je grana fizikalne medicine koja koristi posebno uvjetovan i programiran pokret u liječenju i rehabilitaciji pojedinih bolesti, ozljeda i deformiteta. Zakonitosti kineziterapije nalazimo u kineziologiji i biomehanici, znanostima koje proučavaju i analiziraju pokret i gibanje. Za razliku od ostalih metoda fizikalne medicine, u kineziterapiji je vrlo važno aktivno sudjelovanje pacijenta jer samo motiviran i suradnički raspoložen pacijent može usvojiti vježbe i kontinuirano ih provoditi u cilju potpunog ozdravljenja ili poboljšanja narušenog zdravstvenog statusa. Individualnost kineziterapije bitan je zahtjev, a očituje se u zadovoljavanju autentičnih potreba pacijenta temeljnih na aktualnom funkcionalnom i zdravstvenom statusu pojedinca. Kineziterapija je usmjerena na poboljšanje gibljivosti, mišine snage, izdržljivosti, brzine pokreta, koordinacije pokreta, posture ili stava tijela, funkcije drugih organskih sustava (kardiovaskularnog, respiratornog...).
Božica Ravlić

 

 

Povezane vijesti