Siromaštvo u kojem danas živi veliki broj osoba s invaliditetom je prestrašno

PITANJE: N. P. (50) Rođen sam s invaliditetom te imam iskustva kako se nekada živjelo s mojom dijagnozom, a kako se živi danas. Baš zato se i javljam. 


Moram reći, bolje je što imam pravo na neka pomagala kojih, dok sam bio mlad, nije ni bilo u bivšoj državi. Ali moram reći i ovo siromaštvo u kojem danas živi veliki broj osoba s invaliditetom prestrašno je kada znamo koliko se svijet brzo razvija. Pa vas pitam, nakon što sam pročitao kako se 17. listopada obilježava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, što naše Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku čini kako bi se to siromaštvo i isključenost, posebno nas osoba s invaliditetom, smanjila?
ODGOVOR:
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti je "Okupljanje s najzapostavljenijima u izgradnji inkluzivnog svijeta u kojem će se poštivati opća ljudska prava i dostojanstvo". Tema koja nas podsjeća na važnost vrijednosti dostojanstva, solidarnosti. Ove vrijednosti vidljive su i u Agendi 2030 za održivi razvoj Ujedinjenih naroda čiji je jedan od glavnih ciljeva upravo borba protiv siromaštva i koja obvezuje sve zemlje članice na borbu protiv svih oblika siromaštva kroz strategije kojima se garantiraju poštivanje ljudskih prava i osiguravaju da nitko nije zaboravljen.
Siromaštvo se promatra na različite načine među kojima su nedostatak sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba i osiguranje egzistencije, nedostupnost ili ograničena mogućnost obrazovanja, beskućništvo, loši i neodgovarajući stambeni uvjeti. Siromaštvo je stanje deprivacije dohotka i drugih izvora, materijalnih, socijalnih i kulturnih, a utječe na zdravlje, zapošljavanje, učenje i poštovanje. S tom misijom Vlada RH je 2014. godine usvojila Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014. – 2020.), koja sadrži prikaz postojećeg stanja siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj, njihovog uzroka te društvenu i gospodarsku projekciju kao osnovu za djelovanje. Strategija je izrađena u suradnji svih relevantnih sudionika: predstavnika tijela državne i javne vlasti, kao i lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnika poslodavaca, sindikata, organizacija civilnoga društva i akademske zajednice.

Problem siromaštva zahtjeva društvenu reakciju i pristup različitih sustava, kao i ustrajnost na cjelovitom i usklađenom pristupu. Jedino takav pristup može pružiti potrebne promjene i osigurati trajno unaprjeđenje kvalitete života ljudi.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti provodi različite mjere i aktivnosti te kontinuirano pruža značajan doprinos sustavnoj skrbi za građane Republike Hrvatske u riziku od siromaštva, kroz unapređenje prava uređenih Zakonom o socijalnoj skrbi, ali i razvojem različitih novih i inovativnih programa u suradnji s organizacijama civilnog društva, poboljšanjem dostupnosti različitih socijalnih usluga.  
Sukladno ovogodišnjoj temi obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva građane Republike Hrvatske da prepoznaju obitelji i građane koji žive u riziku od siromaštva, da se i nadalje odazivaju na brojne pozive i akcije, odnosno da im se pridruže na putu prema mirnom i inkluzivnom društvu, da zajedno štite prava svih ljudi, promiču dostojanstvo, pravednost i solidarnost.  
In Portal

 

Povezane vijesti