CENTAR SUNCE Dijeljenjem znanja do većeg napretka djece s teškoćama u razvoju

Cilj multidisciplinarnog stručnog skupa je preispitati probleme s kojima se svi relevantni dionici susreću u radu s djecom s teškoćama u razvoju, kaže voditeljica projekata Božica Križanić

 

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce organizira multidisciplinarni stručni skup 'Dijeljenjem znanja do većeg napretka djece s teškoćama u razvoju' za sve organizacije i pojedince koji se izravno ili neizravno bave poticanjem i provođenjem sporta i rekreacije za djecu s teškoćama u razvoju. 
Skup će se održati 31. listopada 2018., u Prvoj Gimnazijiu Zagrebu, u sklopu programa 'Moje pravo na igru i sport', koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Grada Zagreba i Zaklada Hrvatska za djecu. Na stručni skup pozivaju sve relevantne dionike koji mogu i trebaju utjecati na razvoj sporta i rekreacije kod djece i mladih s teškoćama u razvoju. 
- Cilj multidisciplinarnog stručnog skupa je preispitati unutar svake skupine probleme s kojima se susreću u radu s djecom s teškoćama u razvoju, nakon čega ćemo tražiti prijedloge i moguća rješenja te na kraju kreirati petogodišnji plan za svaku skupinu, što bi svi sudionici trebali osobno i na razini svoje institucije poduzeti da se poveća broj djece s teškoćama koja će se uključiti u sport i rekreaciju - ističe Božica Križanić, voditeljica projekata.
- Metoda rada koju ćemo koristiti u radu je facilitacijska metoda Points of You, metodologiju osobnog, profesionalnog i organizacijskog razvoja i koristi se kao alat za facilitaciju grupnih procesa. Na stručnom skupu ćemo također raspraviti o trenutnim mogućnostima djece s teškoćama u razvoju da aktivno sudjeluju u organiziranim sportskim ili rekreativnim sadržajima i aktivnostima u njihovo slobodno vrijeme te kako ravnomjerno razvijati te aktivnosti u svim županijama RH. Između ostaloga, potaknut ćemo raspravu o tome koje prednosti donosi sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju u Prilagođenim sportskim školama (univerzalne i specijalizirane), kao dobra priprema za ulazak u sportske klubove, s obzirom na mnogobrojnost i specifičnosti različitih poteškoća koje djeca imaju (primjerice, ADHD, Downov sindrom, mentalne teškoće, blaži i teži oblici cerebralne paralize). 
Cilj nam je također predložiti čim više kvalitetnih rješenja za međusobno umrežavanje udruga, sportskih klubova, saveza, odbora, fakulteta, udruga koje se bave djecom s teškoćama u razvoju, vrtićima, školama, roditeljima i drugih organizacija da zajedničkom suradnjom i djelovanjem multipliciraju učinke rada svakog pojedinca i svih organizacija zajedno - kaže Božica Križanić.
Program Multidisciplinarnog stručnog skupa dostupan je na stranici www.ti-si-sunce.hr, a prijave su moguće do 27. listopada. 
Božica Ravlić