Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

PITANJE: V. T. (49) Imam puno godina iza sebe koje sam proživio u teškim uvjetima kao osoba s invaliditetom. 


Bilo bi van pameti tvrditi kako ne osjećam neke pozitivne promjene što se tiče ostvarivanja prava i pomagala u odnosu na moju mladost. Ipak, daleko je to od jednakosti o kojoj se toliko priča, posebno kad danas gledam ove mlade s invaliditetom  koji pokušavaju biti konstruktivan dio društva. Znam  da postoji Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom. Možete li mi odgovoriti što čini to Povjerenstvo za nas osobe s invaliditetom? Tko ga bira i tko se nalazi u njemu?
ODGOVOR:
Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo Vlade Republike Hrvatske osnovano Odlukom o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (Narodne novine, broj 19/17). Njegova je zadaća da Vladi Republike Hrvatske daje prijedloge, mišljenja i stručna obrazloženja iz područja položaja, zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, te da provodi aktivnosti usmjerene na njihovu dobrobit.
Povjerenstvo čine: državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, predsjednik Povjerenstva, te
predstavnici državnih tijela (19) - Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva kulture, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva državne imovine, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva turizma, Središnjega državnog ureda za šport, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH; predstavnici znanstvenih institucija (2) - Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; predstavnici saveza i udruga osoba s invaliditetom (17) - Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, Hrvatskog saveza slijepih, Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih, Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, Saveza društava distrofičara Hrvatske, Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Hrvatskog saveza udruga invalida rada, Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir, Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara, Saveza civilnih invalida rata Hrvatske, Zajednice županijskih zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske, Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske, Saveza udruge za autizam Hrvatske, Koalicije za život u zajednici, Hrvatskog saveza udruga mladih i studenata s invaliditetom SUMSI.
 
Predsjednika/cu, zamjenika/cu predsjednika/ce, članove, tajnika/icu i pomoćnika/cu tajnika/ce Povjerenstva imenuje rješenjem Vlada Republike Hrvatske.
In Portal

 

Povezane vijesti