SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Udruga osoba s invaliditetom kao partner UNICEF-a u korištenju asistivne tehnologije za djecu s teškoćama u razvoju

U Udruzi se asistivna tehnologija i potpomognuta komunikacija koristi u radnoj terapiji te programu Male škole i pomoći u učenju 


Stručnom konferencijom "Primjena potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za najmlađu djecu", koja je održana u petak, 16.studenoga, obilježen je završetak programa "Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije", kao metode rane intervencije za djecu od 0 do 8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama" vrijednog više od 1,8 milijuna kuna koji je UNICEF pokrenuo s partnerima s ciljem da se uz pomoć moderne tehnologije djeci s teškoćama osigura pristup potpomognutoj komunikaciji.
Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije bila je partner UNICEF-u zajedno s još devet zdravstvenih ustanova, 11 udruga te 11 obrazovnih ustanova i ustanova socijalne skrbi.
U sklopu programa potpomognute komunikacije 6076 djece s teškoćama iz cijele Hrvatske dobilo je priliku koristiti različite oblike potpomognute komunikacije. Ovaj program stručnjacima je donio znanja, vještine i opremu potrebnu za suvremen i inovativan pristup u radu s djecom s komunikacijskim teškoćama.
Udruga je u programu završne konferencije, zajedno s još drugih pet partnera, odabrana za predstavljanje sudjelovanja u programu kao primjer dobre prakse primjene potpomognute komunikacije u radu s djecom, a uz Aleksandru Milković koja je predstavila Udrugu i primila Potvrdu i zahvalnicu za sudjelovanje na projektu završnoj konferenciji nazočile su polaznice edukacije u sklopu programa Jasmina Šakinović, Marta Križanić i Veronika Muža.
U Udruzi se asistivna tehnologija i potpomognuta komunikacija koristi u radnoj terapiji, te programu Male škole i pomoći u učenju. Pararelno uz ovaj projekt UOSI SMŽ su odobrena sredstva i natječajem Ministarstva znanosti i obrazovanja te se nastavlja i u ovoj školskoj godini program Male škole i pomoći u učenju, a osim što je opremila svoje kabinete Udruga je isfinancirala kupnju ABC softvera, clevy tipkovnice i tableta za Prvu osnovnu školu u Petrinji, OŠ Braća Ribar u Sisku te Dječji vrtić Petrinjčica. U nastavku projekta koji upravo počinje i provodit će se do 31.kolovoza 2019. godine istu opremu dobit će Osnovna škola Mate Lovraka u Petrinji te Osnovne škole Galdovo i Glina. Također će se za potrebe terapijskog rada kupiti i nova oprema za Udrugu u vrijednosti 50.000 kuna.
U Udruzi se već sada koristi big mack i little mack, quick talker i super talker, beamz, clevy tipkovnica s ABC maestrom, komunikacijska knjiga, pričajući raspored, interaktivni zid te aplikacije kao što su slovarica, glaskalica, ponašalica, prskalice, e-galerija….
Uvođenje asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije u radu s djecom s teškoćama u razvoju omogućilo im je život dostojan čovjeka, te su napokon dobili alat koji im omogućuje da njihova bliža i šira okolina, svijet, napokon čuje njihov glas, njihove misli, želje i potrebe.  Korištenjem asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije, korištenjem aplikacija i računalnih programa,djeca aktivnije sudjeluju u komunikaciji, lakše donose odluke, olakšan im je proces učenja te je omogućeno da njihovi potencijali dođu do punog izražaja i doprinesu što lakšoj integraciji djeteta u redoviti sustav obrazovanja i poboljšanje kvalitete svakodnevnog života u područjima samozbrinjavanja, produktivnosti i aktivnostima slobodnog vremena.
Anita Blažinović

 

Povezane vijesti